20 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | LOOK TO TRONDHEIM Fra starten på Nav Midtbyens prosjekt i juni og fram til i dag har 55 ungdommer startet opp og 44 avsluttet. 25 av dem er i lønnet arbeid, 16 mottar andre ytelser, 2 har mistet sosialstønaden fordi de aldri møtte opp og 1 har flyttet. oppfølging, sier Kurt Reitan, koordinator for Aktivitetsplikt Nav Midtbyen. Her jobber de systematisk for å lage et opplegg for sosialhjelpsmottakerne med tilpassede vedtak, gode tilbud og målrettet oppfølging. Rutiner som følger en innarbeidet metodikk, er avgjørende mener Reitan. De driver arbeidsinkludering etter «supported employment», som er inkludering og jobbstøtte i ordinært arbeidsliv. – Dette krever ressurser, men er en god investering på lang sikt. Sammen styrer vi mot konkrete mål, sier han. UNGDOMMENE BLIR DELAKTIGE Når ungdom søker sosialhjelp, blir de innkalt til en avklaringssamtale i løpet av noen dager. I løpet av to måneder skal ungdommene være i arbeid eller aktivitet, eller i andre oppfølgingstiltak i Nav. – Før vi begynte med kravene om aktivitet, trodde vi at vi måtte skrive en del stoppvedtak, men ungdommene møter opp. Det skjer noe i og mellom møtene, og de er på vei til å bli økonomisk selvhjulpen, sier Reitan. – Er det rusproblemer, fanges det opp, og de det gjelder får snakke med noen som kan den biten og kan det språket. Men de får ikke være passive mottakere av sosialhjelp. LITEN PORTEFØLJE I Midtbyen har de valgt at ungdomsveilederen skal følge opp inntil 20 ungdommer til enhver tid. For mange ungdommer på en gang vil bety lang ventetid mellom avklaringsmøte til noe mer skjer. – Vi dokumenterer underveis. Hva er gjort? Hvorfor? Veien videre. I dag er det aldersgruppen 18–25 år vi konsentrerer oss om. Nå får vi sannsynligvis mer penger, og da vil vi inkludere unge opp til 30 år. Jeg håper vi kan doble antallet som får dette tilbudet, sier Reitan. – Verdighet er viktig. Mange ungdommer blir sendt ut på ulike kommunale oppgaver som å plukke søppel og rense opp på strendene. Greit at de viser at de bidrar, men vi legger vekt på aktivitet som bidrar til at de kommer seg videre, sier koordinatoren. JOBB GJENNOM KULTUR OG IDRETT I Brakka, sjelen til Rosenborg ballklubb, har Navs Ragnar Holberg Nilsen kontor sammen med attføringsbedriftene Prima og Stavne. RBK Ung i Jobb er en av fire baser hvor ungdommene kan få et tilbud etter avklaringssamtalen. Rosenborg har et stort nettverk med over 100 bedrifter som benyttes for å tilby ungdommene arbeidstrening. Det er behov for alt fra å kjøre traktor med maskineri på slep, gress som skal gjødsles og baner som skal kalkes, snekring, renhold og klesvask, oppgaver i kurs- og konferansesenteret, kantinedrift og supporterbutikken. Første runde med ungdommer startet allerede i oktober 2011. – Ungdommene kommer seg opp om morgenen. De vil ikke være den som gjør skam på Rosenborg-skjorta, forklarer Nilsen. Han er klar på at arbeid er det beste virkemiddelet for inkludering og forebygging. – Jeg er sikker på at også idrettslag i mindre kommuner kan gjøre noe lignende. Det krever ressurser og arbeid for å komme i gang, men når det er kommet så langt, vil det være en vinn-vinn-situasjon, sier Nilsen. PÅ JOBB / AKTIVITETSPLIKT RBK-SAMARBEID: Kurt Reitan, Maria Lyngstad og Ragnar Holberg Nilsen fra Nav Midtbyen samarbeider med Rosenborg Ballklubb for å få ungdommer inn i arbeidslivet. GODE HJELPERE: Ungdomsveiler Maria Lyngstad (t.v.) og styrer Siw Rosmo har oppmuntret og motivert Aziza Gaga. fbaargang2017 fbseksjonpdf