| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 21 AKTUELT / PÅ JOBB JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. LIVSLANGE HELSEPLAGER AV MOBBING *Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, ifølge en rapport publisert i mars/april-utvalgen av Harvard Review of Psychiatry. – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J. Tye, til tidsskriftet. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofre også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. – Det er en enorm belastning å oppleve mobbing, og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene i denne rapporten, sier Kristin Oudmayer til Fædrelandsvennen. Hun er forfatter av flere bøker om mobbing og fagansvarlig i Unicef Norge *Når barna i Havestua ved Thor Olsen barnehage kler seg ut, får de leve ut drømmene og fantasiene sine – Da kommer ofte jentene som prinsesser eller fargerike sommerfugler, mens guttene er Spiderman og sjørøvere. – Men når en gutt vil kle seg ut som prinsesse, eller ei jente som Spiderman, blir det viktig å støtte opp under dette – ikke som noe fint og spesielt, men som noe helt naturlig, sier pedagogisk leder Mona Kristin Mathisen. – Det viktigste for oss er imidlertid ikke å se kjønn, men å se hvert enkelt barn som et individ som skal bli sett og ivaretatt, sier hun. Det siste faller ikke helt i smak hos forsker Ingerid Bø. – Kjønn og likestilling er et forsømt felt i barnehage og skole, sier Bø. Hun mener det arbeides lite systematisk med disse spørsmålene. KJØNN OG LIKESTILLING I BARNEHAGEN NY KULTURMELDING *Kulturminister Linda Hofstad Helleland (bildet) har satt i gang forarbeidet med å lage den første kulturmeldingen på 14 år. – Vi trenger mer kunnskap for å kunne utforme god, langsiktig politikk, noe en kulturmelding kan bidra til, sier Hofstad Helleland. Kulturmeldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder, det vil si kunstfeltene, bibliotek, spill, film, arkiv, museum og frivillig kulturliv. KARNEVAL: Når det er karneval i barnehagen, kommer jentene gjerne som noe fargerikt og fint, mens guttene er noe skummelt. I midten pedagogisk leder, Mona Kristin Mathisen. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: COLOURBOX.COM FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND Les hele artikkelen på fagbladet.no fbaargang2017 fbseksjonpdf