24 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | aktiviteter og skal kjøres til fotball-, judo- og håndballtrening. De skal til lege og tannlege, og de skal kjøres til og fra kamerater. LYST OG VELKOMMENT – Om kveldene sitter jeg og strikker, og vi har fred og ro til gode samtaler. Dette er jo hjemmet deres. Innerst i gangen, forbi kontoret, vaskerommet og dørene inn til guttenes soverom, ligger stua med åpen kjøkkenløsning. På veggen tikker veggklokka og stearinlys brenner. Gardinene er lyse, og i vinduskarmene er det grønne planter. Guttenes rom er store. – Når vi sitter og ser tv om kveldene, kan de godt legge hodet på skulderen min. De er små, og de er alene uten familie. Så snakker vi om hvordan dagen har vært. Om det er noen beskjeder. MOTSTAND UTENFRA Guldvik jobber turnus med tre dager på og sju dager fri, deretter fire dager på og sju dager fri. Hun forteller at det var en del motstand mot å etablere dette bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger. Kanskje spesielt fra eldresenteret vegg i vegg. De hadde sett for seg scener med steinkastende ungdom og ungdom som hopper ut av vinduene. Kommunens gatediakon arrangerte mandagskaffe, bofellesskapet stilte med afghansk mat, mens eldresenteret serverte lefser. – Heldigvis fikk guttene både julegaver og julekort etter dette, og nå er naboene overgitt over hvor stille det er her, ler Guldvik. Å utvikle et nettverk utenfor bofellesskapet er en viktig del av jobben til miljøarbeiderne. Kamerater kommer på besøk, foreldrene til kameratene har også vært innom, og beboerne på eldresenteret kommer med kake. Bofellesskapet er fremdeles i en slags oppstartsfase, og ute har det vært mørkt og vinter. Men nå som våren kommer for fullt, håper miljøarbeideren det blir mer utetid for guttene og dermed lettere å bli en del av lokalsamfunnet. JOBBEN MIN | MILJØARBEIDER MILJØARBEIDER Det fins ingen offisiell utdanning som gir tittelen miljøarbeider. • Arbeidsoppgavene er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. • Personlige egenskaper er viktig: Du må være glad i mennesker, kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise hensyn og respekt. Du må kunne arbeide selvstendig, men også samarbeide med andre yrkesgrupper og med pårørende. • Miljøarbeidere jobber på sykehjem, bo- og servicesentre, sykehus, flyktningmottak, aktivitetsklubber, i rusomsorgen, hjemmesykepleien, psykiatrien, boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, på skoler, skolefritidsordninger og ved opptrenings- og behandlingssentre. Kilde: utdanning.no HJELPER TIL: Hassan Ali er en av ungdommene som bor i bofellesskapet for mindreårige flyktninger i Mo i Rana. Sammen med May Iren Guldvik klargjør han dagens middag. De er små, og de er alene uten familie. May Iren Guldvik fbaargang2017 fbseksjonpdf