| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 25 AKTUELT / PÅ JOBB Rektorer vil ha skolevaktmester * I november 2014 vedtok daværende Oslo-byråd å gradvis avvikle offentlig ansatte skolevaktmestre. Drift av alle nye skolebygninger ble overdratt til Undervisningsbygg, som satte jobben ut til selskapet Neas. I 2015 wfikk rektorene beskjed om å la Undervisningsbygg og Neas overta vedlikeholdet hver gang en vaktmester sluttet. Deretter har frustrasjonsnivået vært høyt på flere skoler. Det viser tilbakemeldingene fra rektorer til Undervisningsbygg, skriver nettavisen Vårt Oslo. Mange ber om å få vaktmesteren tilbake i skolen. – Skolen trenger en vaktmester, skolen trenger ikke Neas, skriver én rektor. Andre forteller om mye ekstraarbeid for ledelse og administrasjon. Atter andre er fornøyd. – Vi evaluerer ordningen nå, og vi har bedt Undervisningsbygg om tilbakemelding om sine erfaringer før vi konkluderer hvordan skolevaktmestertjenesten bør organiseres, opplyser kommunikasjonsansvarlig i Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo. Rektorer i Oslo ber om å få vaktmestrene sine tilbake. Nå skal privatiseringen evalueres. ADVARTE: Trond Grande har ansvaret for ni bygninger ved Haugen skole i Oslo. For to år siden advarte han mot utviklingen med private vaktmestre i skolen. FOTO: OLA TØMMERÅS – VI TRENGER NASJONAL VANNPLAN * 22. mars var Verdens vanndag. Årets tema handlet om å redusere forurensningen av vann, og å gjenbruke avløpsvann. 663 millioner mennesker i verden mangler gode drikkevannskilder. Over 80 prosent av avløpsvannet globalt renner tilbake til økosystemene uten å ha blitt renset eller gjenbrukt. Utrygt drikkevann og dårlig sanitærforhold forårsaker rundt 842.000 dødsfall hvert år. I Norge skal Folkehelseinstituttet kartlegge hvor mange som blir syke av drikkevann. Samtidig blir etterslepet på forfallet av vannrørene i norske kommuner større. Fagforbundet etterlyser en nasjonal vannplan. BEST MED RENHOLD I EGENREGI * Helse Møre og Romsdal har valgt å drive renhold i egenregi. På Sykehuskonferansen 2017 forklarte de hvordan kvaliteten på renholdet ved sykehusene i Molde og Kristiansund ble bedre og mer standardisert ved å unngå anbud. – Tidligere var renholdet organisert på ulikt vis, noe som var årsaken til at vi gjennomførte en omorganisering for å standardisere tjenstene til det beste for pasienter og ansatte, sier Mona Aagaard-Nilsen, klinikksjef i Helse Møre og Romsdal. Klinikksjefen mener fordelene er mange ved å beholde tjenestene i egenregi. – Outsourcing av renhold betyr for stor vekt på økonomi og betydelig belastning på pleiepersonellet, sier hun. FOTO: INGUN A. MÆHLUM fbaargang2017 fbseksjonpdf