26 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT HMS-UTFORDRINGER VED ALENEARBEID? *Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til dette svært begrenset. På oppdrag fra LO skal Fafo-forsker Mona Bråten kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, fysiske og psykiske HMS-utfordringer (helse, miljø og sikkerhet), samt hvilke systemer og rutiner virksomhetene har for å forebygge risikoen for ulykker og helseskader. I fjor gjennomførte Fafo et forprosjekt som resulterte i en rapport der ulike sider av alenearbeid belyses. Nå er hovedprosjektet i gang, og innen januar neste år skal en større rapport være ferdig. ROBOTER SKAL BEHANDLE BYGGESØKNADER *Byggesaker i kommunene kan i framtida bli behandlet automatisk av roboter. Aller først ut er kommunene Kongsberg og Bodø, som skal ha et prosjekt klart allerede til sommeren, om alt går etter planen. – Vi har en ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune ifølge NTB. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anslår at det i dag er feil i omtrent 40 prosent av byggesøknadene. Statssekretær Paul Chaffey (H) tror robotsystemet kan holde oversikten over lover, regler og planbestemmelser, samt varsle om når det er feil i søknadene. Han tror systemet kan bidra til at det blir enklere for innbyggerne å søke om byggetillatelse og at kommuneansatte også får en enklere hverdag. 439 Omtrent 1500 saksbehandlere jobber i dag med å behandle byggesaker. Nå skal roboter testes ut. FOTO: COLOURBOX FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN I EUROPA-TOPPEN PÅ DIGITALISERING *Bruken av offentlige digitale tjenester i Norge er nær dobbelt så høy som i EU-landene, viser en ny oversikt utarbeidet av EU. – Innbyggerne skal ha enkle, tilgjengelige og gode offentlige tjenester. Målingen viser at vi er på rett vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Landene blir målt på digital infrastruktur, i hvilken grad næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruk av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse og bruk av teknologi i samfunnet. Norge går fram på det meste som blir målt og scorer høyere på digitalisering av offentlig sektor enn i fjor. I snitt kaster hver og en av oss 439 kilo husholdningsavfall årlig, og det øker for hvert år. fbaargang2017 fbseksjonpdf