Utrykningsleder og røykdykker ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Kenneth Wangen, har to sett høreapparater. De holder ham i jobb, men det har kostet både penger og tid å få tak i dem. Nå kjemper han for å beholde godkjenningen som røykdykker. Den fører han på vegne av mange; hørselsskader er utbredt blant brann- og redningspersonell. ET FEILTRINN SOM SNUDDE LIVET For Wangen ble livet snudd på hodet en julidag i 2003. Et industribygg på Lørenskog stod i brann. I utgangspunktet udramatisk da ingen var på jobb i bygningen, men det var en vaktmesterbolig på toppen av bygget. Situasjon for familien som bodde i denne var uavklart. Wangen og en kollega søkte gjennom leiligheten og konstaterte at den var tom. Da de skulle trekke seg ut, gikk det galt. – Jeg snublet, tråkket rett og slett feil i trappa, forklarer Wangen. Han falt baklengs med det tunge røykdykkerutstyret og rullet ned til første etasje. Der kom han seg på beina i en røykfylt korridor med to dører. Den ene døra gikk ut i friluft, den andre inn til et inferno av flammer. Sikten var lik null. Kenneth Wangen åpnet feil dør. Han var i infernoet i to minutter. Hjelm og utstyr smeltet. 75 prosent av kroppen ble forbrent, 30 prosent var tredjegrads forbrenning med behov for hudtransplantasjoner. Venstre arm måtte bygges helt opp igjen. På sykehuset oppstod komplikasjoner med så alvorlige infeksjoner at familien ble tilkalt for å ta farvel. Kraftig medisinering måtte til for å redde livet, og var trolig årsak til at deler av hørselen ble ødelagt. Siden har Wangen vært avhengig av høreapparat. Nå går han runde på runde for å få leger og Nav til å forstå at høreapparatet ikke er til hinder for å være røykdykker og utrykningsleder. HØRER GODT MED HØREAPPARAT – Legene skjønner ingenting av hva vi driver med. Jeg er enig i at det må stilles krav til hørsel, men når kravene er tilfredsstilt med hjelpemidler, så må vi få lov til å jobbe, mener Wangen, som sammenligner det med bruk av briller. – En med nedsatt syn blir ikke beordret til å lese uten briller. Hvorfor skal en med høreapparat testes uten apparatet? OMSKOLERING, SA NAV Tilbake til årene etter ulykken. Legene mente det var høyst usannsynlig å fortsette som brannkonstabel. Veilederen fra Nav foreslo omskolering til barnehage. LEGEN: Ikke anbefalt som røykdykker Røykdykker Kenneth Wangen ble kraftig forbrent og fikk dårligere hørsel, men kjempet seg tilbake i jobb. Nå slåss han for å beholde den. TEKST: OLA TØMMERÅS FOTO: WERNER JUVIK PÅ JOBB / HØRSELSSKADE 28 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonpdf