| 2| 021061 7| 0| 4 || FFAGBLLADETT ~ 31 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *Fjorårets lønnsøkning på 1,6 prosent er den laveste Statistisk sentralbyrå har målt på 2000- tallet. *I 2015 hadde 114 av landets 428 kommuner vedtatt nynorsk som målform. * Luxembourg toppet statistikken over bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger med 101.500 amerikanske dollar i 2015. Norge lå på tredjeplass med 75.000 dollar. Burundi lå nederst med sine 276 amerikanske dollar per innbygger. BNP er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus det som blir brukt under denne produksjonen, og delt på antall innbyggere. Dette brukes ofte for å måle velstandsnivået i et land. Jo høyere BNP pr. innbygger, jo høyere velstand. VISSTE DU AT ... KILDE: VERDENSBANKEN CANADA 43.000$ BURUNDI 276 $ RUSSLAND 9000 $ NORGE 75.000 $ LUXEMBOURG 101.500 $ I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Velstandsforskjeller *De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015. *Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i Norge var 43.300 kroner i september i fjor. S 32 Slutt å snakke om at kvinner som velger deltid ikke vet sitt eget beste, mener forsker. S 42 Mette Nord håper LO følger tradisjonen om å finne samlende løsninger på årets kongress. S 46 Mímir Kristjánsson er en rappkjefta samfunnsdebattant som ikke er redd for å provosere. S 52 De ferske sjeføkonomene i LO og NHO er begge bekymret over økende ulikehet i Norge. COLOURBOX.COM FOTO: NADIA FRANTSEN fbaargang2017 fbseksjonpdf