FOTO: WERRNER JUVIK IRENE BAKKEN, 63 år Barne- og ungdomsarbeider 68 % Irene Bakken trives godt med å jobbe deltid på Vigernes SFO på Lillestrøm. Hun startet i en 50 prosent stilling for 20 år siden, men fikk etter hvert en 68 prosent stilling. – Jeg kunne sikkert fått meg full stilling, men jeg ønsker ikke det. For meg passer det fint å jobbe deltid, sier Bakken. Mannen har hele veien hatt full jobb, og familien har klart seg bra økonomisk. – Hadde det ikke gått økonomisk, hadde jeg nok tenkt annerledes, sier hun. Bakken ser mange fordeler med å jobbe deltid. – Jeg har tid til barnebarna og kan gå hjem tidligere fra jobb for å være med dem. Å jobbe deltid er fint for familien min. I mange år var Irene Bakken (63) hjemmeværende. Hun tok seg av ungene, hjemmet og trådte til når det var sykdom i familien. – Har du tenkt over hvilke konsekvenser deltidsjobbingen har for pensjonen din? – Jeg har ikke tenkt mye på det, men jeg vet jo at jeg blir minstepensjonist. Hadde jeg vært i en annen livssituasjon, hadde jeg nok tenkt mer over det. «Jeg kunne sikkert fått full stilling.» | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 35 fbaargang2017 fbseksjonpdf