BRIT DARELL BLOM, 55 år Helsefagarbeider, 58% Brit fikk hjerneslag da sønnen var 12 uker gammel. Plutselig var det ingen selvfølge at hun skulle se sin førstefødte vokse opp. Å bli rammet av alvorlig sykdom gjorde det enkelt for Brit å prioritere. – Når du har vært så nær døden, tenker du annerledes på livet. Det du har lyst til, må du gjøre nå, sier Brit, som ikke har jobbet fulltid siden sykdommen rammet henne. Hun jobber på en sykehjemsavdeling for psykisk syke og ofte utagerende pasienter. Det kan være tøffe arbeidsdager, men Brit går på med kraft og humør. – Mottoet mitt er at jeg hver dag på jobb skal få alle pasientene til å smile. Det lykkes ikke hver dag, men det er alltid noen, sier Brit. Hun har en fast stillingsbrøk på 58 prosent, men med ekstravakter blir det rundt 70 prosent hver måned. – Jeg er ikke interessert i hel stilling. Jeg vil ha min frihet til å gjøre andre ting. – Tenker du på hva du vil få i pensjon? – Nei, det er jeg ikke opptatt av. Sikkerheten vår ligger i huset her. Hvis det blir nødvendig, kan vi selge huset og kjøpe noe mindre. «Når du har vært så nær døden, tenker du annerledes» FOTO: ANITA ARNTZEN | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 37 fbaargang2017 fbseksjonpdf