38 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | Tidligere jobbet Ingrid annenhver helg. Det ble for mye. – Jeg går på embetsstudiet i psykologi, og det er så arbeidskrevende at jeg måtte kutte litt ned på jobbingen. De siste to årene har jeg jobbet hver tredje helg. Det fungerer fint, sier Ingrid. Haken ved å jobbe så sjelden, spesielt når du jobber med mennesker, er at det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på hva som har skjedd siden sist du var på jobb. – Når jeg kommer på jobb, leser jeg beskjeder i journalene, men ikke alt står der. Møtereferater og lignende leser jeg på fritida. I feriene har Ingrid jobbet fulltid i boligen. – Jeg merker at jeg kan følge opp mye bedre når jeg jobber heltid. Når jeg er her bare hver tredje helg, blir jobben fjernere mellom hver gang. Det er en helt klar ulempe med deltidsjobb. Om ett og et halvt år er Ingrid ferdig utdannet psykolog. – Da ønsker jeg selvsagt å jobbe heltid. «Jeg kan følge opp mye bedre når jeg jobber heltid.» FOTO: SIDSEL HJELME INGRID BANG-OLSEN, 24 år Miljøterapeut, Jobber hver tredje helg / tema / frivillig deltid / Knut Erik Evensen hadde 90 prosent stilling som kinomaskinist i Tromsø. For fem år siden valgte han å gå ned til 60 prosent. Både for å få mer tid til sitt eget firma, og fordi han syntes nesten full jobb på kinoen var stressende. – Særlig når skolene har ferie og vi kjører filmer også på dagtid, sier han. Etter at stillingsprosenten gikk ned, har Evensen færre kveldsvakter enn før, men tar gjerne ekstravakter hvis han blir spurt og har mulighet. I enkeltpersonforetaket gjør han om filmer fra ulike formater til kinoformat. I perioder kommer oppdragene tett, men de kan også utebli i uker og måneder. Når Evensen får et oppdrag, må han gjerne jobbe under sterkt tidspress. Det er kanskje like stressende som å jobbe på kinoen, men det er en annen form for stress. – Og det er først og fremst spennende og utfordrende. Jobben som kinomaskinist gir større nettoinntekt enn firmaet. 38-åringen har ennå ikke kommet i gang med pensjonssparing, og han ser for seg at det en dag kan bli et problem. I Tromsø er det dyrt både å kjøpe og leie en bolig. Prisene er blant landets høyeste, så Knut Erik og samboeren har ingen konkrete planer om å kjøpe. Men fordi de fikk barn for fire år siden, og hun er student, får den lille familien leie en leilighet gjennom Studentskipnaden til halvparten av prisen på det ordinære markedet. «Jeg gikk ned til 60 prosent for å drifte eget firma.» KNUT ERIK EVENSEN, 38 år Kinomaskinist, 60 % FOTO: INGUN A. MÆHLUM TOPPER STATISTIKKEN Norge har flere deltidskvinner enn både Sverige, Danmark og Finland. I Sverige og Danmark jobbet henholdsvis 39,6 og 36,4 prosent av yrkesaktive kvinner deltid i 2012, mot 42,2 prosent i Norge. I Finland jobbet bare 20,1 prosent deltid. Også i forhold til resten av Europa har Norge en høy andel av deltidsarbeidende. I EU jobbet i gjennomsnitt 32,6 prosent av kvinnene deltid i 2012, Kilde: Eurostat fbaargang2017 fbseksjonpdf