FOTO: ANITA ARNTZEN INGEBORG EIKEHAUG, 54 år Stilling: Hjelpepleier 50 % prosent De første årene som hjelpepleier jobbet Ingeborg heltid. Så kom barna, og det ble vanskelig å få hverdagskabalen til å gå opp. I 1990 gikk hun ned til 33,3 prosent stilling, siden har hun trappet langsomt opp, og jobber nå 50 prosent. Hun er klar for å yte mer, men på Frednes sykehjem i Porsgrunn skal det mer til enn å ønske høyere stilling. – Jeg trenger ikke så mye fritid som jeg har nå, og håper jeg kan få en større stilling mens jeg ennå har noen år igjen fram til pensjonsalderen. I tillegg til min faste jobb er jeg ringevikar på et annet sykehjem. Det varierer hvor mye jeg jobber der. – Ønsker du å jobbe heltid? – For meg hadde 80 prosent vært ideelt. Jeg tror jeg kan yte mer i jobben min når jeg ikke jobber fulltid. Dette yrket er så tungt, og det hadde vært for slitsomt å jobbe hel stilling. Jeg har ingen helseproblemer i dag, men jobber mindre for å forebygge skader og slitasje. Har du vurdert hvordan deltidsjobbingen kan slå ut på pensjonen din? – Jeg tenker mye på pensjonen, og at jeg kanskje ender som minstepensjonist. «Jeg trenger ikke så mye fritid som jeg har nå.» | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 39 fbaargang2017 fbseksjonpdf