42 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | Dette blir de store sakene på LO-kongressen LO-kongressen nærmer seg. Her er sakene Fagforbundets representanter kommer til å være mest opptatt av. I SAMFUNNET: LO-KONGRESSEN LO-kongressen holdes hvert fjerde år. I år holdes den på Oslo Kongressenter fra 8. til 12. mai. Denne kongressen er den 34. i rekken. Representantene skal blant annet diskutere LOs handlingsprogram for de fire neste årene og den faglige og den politiske situasjonen, i tillegg til spørsmål om egen organisasjon og vedtekter. Det skal også vedtas minst sju uttalelser som omfatter tariffpolitikk, pensjon, næringspolitikk, offentlig sektor, samferdsel og infrastruktur, Palestina-spørsmålet og TEKST: PER FLAKSTAD andre internasjonale spørsmål. KONGRESS 34. ORDINÆRE KONGRESS 8. – 12. MAI 2017 KONGRESS 2017 VALG LO-kongressen skal velge ny ledelse. Etter alle solemerker blir Hans Christian Gabrielsen valgt til ny LO-leder. Begge nestlederposisjonene er på valg, og Fagforbundet har signalisert at forbundet ønsker å ha en av nestlederne. REDAKSJONSKOMITEENS KOMPROMISSER Debattene foregår fra mandag til torsdag. Fredag morgen legger redaksjonskomiteene fram sine innstillinger. Da har mange av forslagene og uenighetene i debattene blitt snekret sammen til kompromisser flest mulig skal kunne stille seg bak. REPRESENTANTER LO-kongressen består av 300 representanter. 260 av dem velges av medlemsorganisasjonene, og 40 velges fra LOs fylkesorganisasjoner. Fagforbundet er størst med 89 representanter, mer enn dobbelt så mange som Fellesforbundet som har nest flest (42). fbaargang2017 fbseksjonpdf