44 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | O ljeutvinning utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen kan bli et at de største stridstemaene på årets LO-kongress. Fagforbundet står midt i denne striden siden forbundet ønsker at LO skal gå inn for å la eventuelle oljeressurser i sårbare områder bli liggende der de er. – Vi kommer til å stå på dette forslaget, sier forbundsleder Mette Nord. HÅPER PÅ SAKLIG DEBATT – Alle er enige om at vi må fase ut oljeproduksjonen vår, men vi er uenige om omfanget og tidsperspektivet. I Fagforbundet mener vi at det er viktig å starte nå, slik at vi har tid til å finne alternative løsninger og bygge opp nye arbeidsplasser som erstatter de som går tapt når oljealderen er over. Vi må dreie investeringene over mot mer bærekraftig industri, og vi må starte nå, slik at vi ikke opplever en plutselig masseledighet hvis utfasingen skjer for brått. – Det har kommet harde utfall mot Fagforbundet fra blant andre tillitsvalgte i Fellesforbundet og Industri Energi. Er du bekymret for at det kan bli en stygg debatt på kongressen? – Jeg håper representantene på kongressen kommer for å føre en saklig og respektfull debatt. LO har tradisjon for å finne løsninger også på vanskelige saker, og jeg både håper og tror at det vil skje også denne gangen. – Hvor viktig er det å få et vedtak som et mest mulig samlet LO står bak? – Etter min mening er det veldig viktig. LO-kongressens politikk blir ofte realpolitikk, men et skjørt flertall vil aldri ha den samme politiske kraften som en løsning hele LO står bak. – Betyr det at Fagforbundet er innstilt på en kompromissløsning? – LO-kongressen er et politisk verksted, og demokratiske beslutninger handler om å gi og ta. Vi kan ikke regne med å få full seier og alt akkurat som vi vil ha det. Men det er viktig å bevege politikken i den retningen vi ønsker, sier Mette Nord. SEKSTIMERSDAG OG HELTID Et annet radikalt forslag er at LO skal legge en plan for hvordan for eksempel sekstimersdag kan innføres. – Etter vår mening er dette en vinn-vinn-løsning. Vi må ha en arbeidstidsredusering med full lønnskompensasjon, siden de som tjener minst ikke har noe å gå på. Men samtidig må dette gjennom lønnsoppgjørene veksles inn mot lønnsøkninger. Dermed kan vi få et noe lavere forbruk, noe som er bra for klimaet. Samtidig vil en reduksjon av arbeidstida få flere over fra deltid til hele stillinger, og det gir også muligheten til flere jobber og dermed færre på trygd, sier Mette Nord. – En slik reform koster selvsagt penger. Men I SAMFUNNET: LO-KONGRESSEN Gir seg ikke i oljesaken Fagforbundet står fast på sitt forslag om vern av Lofoten. Samtidig sier forbundsleder Mette Nord at LO har tradisjon for å finne løsninger i vanskelige saker. TEKST: PER FLAKSTAD LEDERKANDIDAT: Hans Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet blir trolig ny LO-leder. fbaargang2017 fbseksjonpdf