| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 45 KLAR TALE: Mette Nord vil ikke at LO-kongressen skal vedta konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten. FOTO: MARTIN GUTTORMSEN SLØRDAL samtidig bidrar det til å finansiere velferdsstaten og få flere over fra trygd til lønnet arbeid, fortsetter hun. Fagforbundet vil også ha LO til å gå inn for og lovfeste retten til heltid. – Vi må slutte å diskutere om deltid er frivillig eller ufrivillig. Vi må begynne å snakke om deltid som et samfunnsproblem som spesielt gjelder de ansatte i kvinnedominerte yrker. I tillegg handler dette også om kvaliteten på tjenestene overfor mange mennesker i sårbare situasjoner. Når de ansatte bare er på jobb av og til, forsvinner kontinuiteten, og beboere og pasienter får heller ikke mulighet til å få et stabilt og trygt forhold til dem som skal sørge for deres pleie og omsorg, sier Mette Nord. * NY NESTLEDER? Fagforbundets kandidat som nestleder i LO er Roger Haga Heimli (48). Han ble valgt inn i Fagforbundets ledelse på landsmøtet i 2013. Da hadde han vært fylkesleder i Hordaland siden 2003, og medlem av forbundsstyret siden 2009. Den 49 år gamle bergenseren er utdannet rørlegger, men startet sin tillitsvalgtkarriere som ungdomstillitsvalgt i 1995 i daværende Norsk Kommuneforbund. «Vi må slutte å diskutere om deltid er frivillig eller ufrivillig. » METTE NORD, FORBUNDSLEDER FOTO: JAN LILLEHAMRE fbaargang2017 fbseksjonpdf