DUELLEN Roger Bjørnstad SJEFØKONOM I LO Vi må utnytte det vi historisk har lykkes med. Partene i arbeidslivet tar f.eks. sterkt hensyn til sysselsettingen i lønnsforhandlingene og sikrer at hensynet til konkurranseevnen veier tyngst. Det er viktig at Norges Bank ikke er alene i verden om å øke renta og styrke kronekursen. Lønns- moderasjon skaper imidlertid ikke mange arbeidsplasser i seg selv. Inntektspolitikken gjør det derimot mulig for regjeringen å bruke statsbudsjettet til å få flere i arbeid. Norge er verdensmestre på omstilling nettopp på grunn av vår arbeidslivsmodell og den sterke, koordinerende rollen arbeiderbevegelsen har. Det er avgjørende at denne modellen styrkes dersom vi skal lykkes med å omstille oss til det grønne skiftet. Arbeidstakerne er pådrivere for å ta i bruk ny teknologi og arbeider sammen med arbeidsgiverne for å sikre nødvendig omstilling. Samtidig samarbeider partene med myndighetene om å ha en framtidsrettet næringspolitikk. Øystein Dørum SJEFØKONOM I NHO For det første bidra til å få fart på den økonomiske veksten, slik at bedriftene trenger mer arbeidskraft og vil ansette flere. For det andre sørge for at arbeidsmarkedet fungerer godt, slik at ledige kan formidles til ubesatte jobber. For det tredje sørge for at arbeidskraften har nok og riktig kompetanse. For det fjerde ha et tilstrekkelig nivå på arbeidsmarkedstiltakene, slik at folk som mister jobben likevel opprettholder arbeidsevnen. Det viktigste bidraget til det grønne skiftet gjør myndighetene ved å sørge for å avgiftsbelegge det vi ønsker mindre av, og – sammen med myndigheter i andre land – komme med tydelige, forpliktende signaler om hva slags fremtidige priser på klimagassutslipp samfunnet vil stå overfor på sikt. Nordmenn har fortjent lønna si Alle snakker om det grønne skiftet. Hvordan kan arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter bidra? Arbeidsløsheten er høyere enn på lenge. Hva er det viktigste for å få flere i jobb? Vi ville finne ut hva de nye sjeføkonomene i LO og NHO tenker likt og ulikt om. Og én ting var de enige om: Nordmenn tjener ikke for godt. TEKST: PER FLAKSTAD FOTO: SCANPIX FOTO: TRI N. DINH 52 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonpdf