Nei, norske lønninger står i stil til vår evne til å skape verdier. De økende forskjellene utfordrer den norske samarbeidsmodellen, og dermed også vår løsning på utfordringene framover. Verdens beste arbeidslivsmodell har gitt det norske folk store gevinster, men forutsetter at alle tar del i disse gevinstene. Globalisering, teknologi og migrasjon er på mange måter positivt, men er ikke mulig dersom store grupper rammes mens andre får gevinstene. Utfordringen er å holde etterspørselen oppe i en periode med lavere oljeinvesteringer, fortsatt innvandring og høy gjeld hos husholdningene. Klarer vi det, vil bedriftene investere i nye arbeidsplasser. Morgendagens arbeidsliv vil stille andre krav til kompetanse enn i dag. Denne kan bare delvis læres på skolen. Det viktigste blir derfor evnen til å tilegne seg ny kompetanse. Ungdom bør velge retning i tråd med arbeidslivets behov, men samtidig noe de trives med. Det vil bli et krav om å stå lenger i arbeidslivet. Da bør man velge et yrke man trives med. At det bør uroe oss. Økte ulikheter kan svekke tilliten mellom folk, det «sosiale limet» i samfunnet, og bidra til at vi må bruke mer ressurser på kontroll og oppfølging. Når ulikhetene blir store, kan de påvirke veksten negativt, ved at det begrenser tilgangen til utdanning. Men hva som er «akseptable» ulikheter er først og fremst et politisk spørsmål. Å gradvis omstille oss vekk fra en oljedrevet økonomi med store oljeinntekter til staten, og over mot en økonomi mer drevet av vekst i tradisjonelt næringsliv. Dette er delvis også en omstilling av våre forventninger til fremtiden. Først: Følg hjertet. Velg en utdannelse og et fag du trives med. Det gjør det lettere å bli god. Og da får du dobbelt opp. For det andre: Skjel litt til hva ekspertene sier. Noen jobber er mer utsatt for automatisering eller lavkostkonkurranse enn andre. For det tredje: Ikke vær kresen. Får du ikke jobb, må du enten tilbake til skolebenken eller jekke ned forventningene. Endelig: Forbered deg på omstillinger. Jobbskiftene kan komme hyppigere fremover. Nei. Nordmenn har høy inntekt fordi vi bor i et veldrevet land med høy produktivitet og små forskjeller. Men grunnlaget for det høye inntektsnivået er nettopp at vi «jobber smart». Det er en kontinuerlig utfordring å organisere økonomien og arbeidet vårt slik at verdiskapningen pr. arbeidet time fortsetter å øke. Tall fra SSB viser at forskjellene mellom folk i Norge er økende. Hva er dine tanker rundt det? Hva blir den største utfordringen for norsk økonomi? Tjener nordmenn generelt for godt? Hva er ditt beste råd til dagens ungdom som skal ut i morgendagens arbeidsliv? | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 53 fbaargang2017 fbseksjonpdf