| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 55 Dette betyr fanene Vi samler oss under fagforeningens fane. Noen ganger i kamp, demonstrasjoner og streik, andre ganger til fest, og innimellom for å markere deltakelse i dyp sorg. Uansett anledning gir fanen en følelse av tilhørighet og identitet, og har stor symbolsk betydning. Men hva betyr symbolene du ser på fanene? Mer enn hammer og sigd: TEKST: SIDSEL HJELME fbaargang2017 fbseksjonpdf