56 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | I SAMFUNNET / FANER En fane skal som regel vise både hvem som eier den og hva foreningen står for. Tekst, bilder og symboler blir brukt for å få fram dette. Fagforeningens navn og stiftelsesår er vanlig, ofte også arbeidsfolk i arbeidsantrekk og med redskaper som hører yrket til. Dette er en videreføring av laugstidas fanetradisjoner. Mange av elementene i fanen har symbolsk betydning. Dette betyr de vanligste symbolene. På fanen til Arbeidersamfundets sangforening er hovedmotivet en gyllen bikube. Arbeidsomme bier surrer ut og inn. Den tidlige arbeiderbevegelsen hadde som mål å framelske arbeidernes flid og arbeidsomhet, og den flittige bien var derfor et mønster og forbilde. Senere ble bikuben også et symbol på arbeiderkollektivet og dermed også på samhold og solidaritet. Denne fanen er malt av teatermaler Wilhelm von Krogh. Han er blant annet kjent for glasstaket i Svaneapoteket, dekorasjon i Frimurerlosjen og på Grand Hotel i Oslo. Vask & Rengjøringskvindernes fagforening ble stiftet i 1911, og var den første fagforening for kvinenr på Rjukan. Her er vaskekona selv, med bøtte og langkost hovedmotivet. Under henne et bånd med roser i forskjellige farger. Røde roser ble senere et symbol for den sosialdemokratiske bevegelsen. Teksten på baksiden av fanen sier mye både om vaskekonenes plass i samfunnet, men vitner også om kampvilje: «Vi er ringe, men vi give os ei tabt, thi frem vi gaa! Trods alt haan og skumle blikke paa vor gode ret vi staa.» +Hvem og hva • Bikuben • • Vaskekona • fbaargang2017 fbseksjonpdf