| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 59 • Tannhjulet • På Hamar distrikt værkarbeideres forening ser vi mange forskjellige typer verktøy; hammer, tang, passer, linjal og tannhjul plassert innenfor en sirkel av to greiner med eikeløv. I nedre kant av sirkelen er Hamars byvåpen. Verktøyet er noe av det vi kan anta at verkstedarbeiderne brukte daglig, men flere av dem har også en klar symbolsk betydning. Rjukan elektrikerforening har en kvinneskikkelse som holder opp en stor lysende kuppel som motiv på fanen. Kvinneskikkelser i fanene har ofte et mytologisk eller gudinneliknende preg som her, og kan tolkes på mange forskjellige måter, som en frihetsgudinne som representerer arbeidernes rettferdige frihetskamp. Gudinneskikkelsen er også kjent fra den franske revolusjon (se Revolusjonsfanen). LENKEN: Lenker er et mye brukt symbol i faner. En brutt lenke står for frihet eller frihetskamp, mens den ubrutte lenken i NKFs logo symboliserer solidaritet og samhold. HJERTET: Hovedmotivet på Norsk Helse- og Sosialforbunds fane er et rødt hjerte med et stilisert innfelt kors. Hjertet representerer omsorg, omtanke og kjærlighet. Når to blir en Da Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund skulle slås sammen i 2003, var det to forbund med ulik identitet som skulle bli ett. Fagforbundets nye fane inneholder noen av elementene fra de gamle fanene. Soloppgangen + = Fagforbundets fane har symboler fra de to tidligere forbundenes faner, Soloppgangen er et velkjent motiv på arbeiderbevegelsens faner. Den symboliserer en sterk framtidstro, opplysning og optimisme. Det røde hjertet ble også en del av Fagforbundets logo og slagordet Omtanke, solidaritet og samhold. • Gudinnen • fbaargang2017 fbseksjonpdf