60 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | I SAMFUNNET / KRONIKK Knapt en offentlig sektor står urørt – vi har fått politireform, sjukehusreform, kommunereform, regionreform, høyskole- og universitetsreform og NAV-reform. I tillegg har regjeringa foreslått å endre strukturen i brannvesenet, tingrettene og skattekontorene. Felles for alle reformene er at tjenester sentraliseres. Små tjenestesteder legges ned, og store, sentraliserte enheter bygges opp i og rundt byene. Distriktene mister tjenester og arbeidsplasser i rekordfart. Regjeringa skyver svake grupper foran seg og argumenterer med at de gjennomfører reformene av hensyn til kvalitet. Kommunereformen er nødvendig for å sikre barnevernsbarna bedre omsorg, sier regjeringa. De ser helt bort fra at studier viser at det ikke er noen sammenheng mellom kommunestørrelse og kvaliteten på barnevernet. Sjukehusreformen skal sikre pasientene bedre kvalitet på behandlingen, sier regjeringa. Og ser helt bort fra at doblet reiseavstand til sjukehuset i noen tilfeller kan bety forskjellen mellom liv og død. Vi må ruste oss til eldrebølgen, sier regjeringa. De ser bort fra undersøkelser som viser at folk er mest fornøyd med eldreomsorgen i små og mellomstore kommuner. Senterpartiet har vært kritisk til alle disse sentraliseringsreformene og har stemt imot dem i Stortinget. Vi mener at nærhet har en verdi og at sentralisering og stordrift har en pris. Spesielt gjelder dette i mange av tjenestene vi får når vi er i våre mest sårbare faser i livet – for små barn, de som trenger omsorg fra barnevernet, eldre og syke. DET HAR EN VERDI å vite at det finnes et lokalsjukehus i nærheten av der du bor i tilfelle du skulle få behov for akutt helsehjelp. Det har en verdi at det finnes et sjukehjem i nærmiljøet slik at gamle kan få møte mennesker de kjenner også når de ikke lenger kan bo hjemme og at de ikke flyttes langt unna familien. Det har en verdi at skoleveien ikke er for lang slik at barn slipper å bruke store deler av hverdagen sin på skolebussen. Senterpartiet er uenig i regjeringas stordriftstenkning når det gjelder mennesker. Politikken de legger opp til er at sjukehusene, sjukehjemmene, skolene og barnehagene skal bli større for å kunne drive mer effektivt. Vi mener at politikkens oppgave er å gi folk mulighet til et best mulig liv, ikke å drive samfunnet mest mulig effektivt. Effektivitet kan være bra, men ikke hvis det går på bekostning av at mennesker blir sett og hørt. Jeg har ennå til gode å møte et menneske som drømmer om å ha sine siste dager på Norges største sjukehjem. Regjeringa har gjort reformer i offentlig sektor til sin jobb nummer én. Nærhet har en verdi TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM Leder i Senterpartiet. FOTO: STORTINGET fbaargang2017 fbseksjonpdf