| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 61 vil føle at de ikke strekker til. Det skaper verken gode tjenester eller en god arbeidshverdag. SENTERPARTIET ER BLITT BESKYLDT av regjeringa for å være imot all endring. Vi er blitt kalt et nei-parti. Men vårt nei er et ja til noe bedre. Vårt nei til nedlegging av lokalsjukehus er et ja til at alle skal ha tilgang på god helsehjelp, uansett hvor de bor. Vårt nei til sammenslåing av kommuner er et ja til DET ER IKKE BARE AV HENSYN til de som bruker tjenestene at Senterpartiet er kritiske til sentraliserings- og stordriftsreformene regjeringa legger opp til. Det er også av hensyn til dem som jobber i sektorene som nå blir sentralisert. Vi er bekymret for at «effektiv drift» blir det nye arbeidsmålet for alt fra barnehagelærere, lærere, sjukepleiere og NAV-ansatte. For hva er egentlig effektiv drift av et sjukehjem eller et NAV-kontor? Å bruke kortest mulig tid på å stelle pasientene? Å ha færrest mulig ansatte på jobb? Å henvise klientene til å fylle ut et skjema på nett i stedet for å få møte en saksbehandler? Vi frykter at arbeidshverdagen til ansatte i offentlig sektor blir mer og mer preget av å måtte løpe fortere, ha mindre tid til å se pasienter, klienter og elever og at flere Vi ønsker ikke å skape et Norge som har et A-lag og et B-lag basert på hvor vi bor. skoler, barnehager og sjukehjem i alle typer nærmiljø. Vårt nei til nedlegging av lensmannskontorer er et ja til et politi som er til stede på både små og store steder. Vårt nei til sentralisering og digitalisering av NAV er et ja til at folk i en vanskelig livsfase fortsatt skal få kunne møte et menneske å snakke med, ikke fylle ut et skjema på en skjerm. For Senterpartiet er dette en kamp om verdier. Vi ønsker ikke å skape et Norge som har et A-lag og et B-lag basert på hvor vi bor. Vi mener det er sjølsagt at folk som bor i distriktene skal ha like gode velferdstjenester som de som bor i eller rundt byer. Derfor vil vi ha en politikk som ser hele landet. Senterpartiet sier nei til sentralisering og stordrift fordi vi tror at nærhet har en verdi. NEI TIL SAMMENSLÅING: Kvalitet på tjenestene er ikke avhengig av store kommuner, mener Senterpartiet. FOTO: EIRIK DAHL VIGGEN fbaargang2017 fbseksjonpdf