62 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 3000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. FAGBLADET Savner tekniske yrker JEG LIKER å lese Fagbladet. Det tar opp mange temaer, men dessverre med overvekt fra kvinnedominerte yrker. Dette mener jeg blir veldig feil. Disse arbeidsplassene skal tross alt ha en god logistikk og flyt på tilstøtende tjenester som vann og kloakk, varmestyringer/ ventilasjon, uteområder osv. fra vaktmestre/byggdriftere. Disse stillingene krever en varierende teknisk kompetanse, med ulike lønns- og arbeidsforhold. Dette mener jeg blir svært lite belyst. Teknisk kompetanse får ikke samme oppmerksomhet som omsorgsyrker. Håper på en bedre «vri» framover. Vaktmester POLITIKK Hvorfor er Rødt glemt? VALGKAMPEN er i gang, og det er gledelig at Fagforbundet engasjerer seg og gir penger til politiske partier. Men jeg lurer på hvorfor partiet Rødt ikke får økonomisk eller politisk støtte? Jeg vil selvsagt ha regjeringsskifte, for det haster. Arbeidsmiljøloven svekkes, jernbanen splittes opp og privatiseres – listen er lang. Og er Ap Fagforbundets beste venn? Nylig uttalte Jonas Gahr Støre til VG at Ap ikke vil nekte en barnehageeier å tjene penger. Er det greit at Norlandia tjener et ukjent antall millioner gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling? Dette er penger som skulle gått til barna og de ansatte, Støre! Jeg har ikke noe imot at Ap, SV og Sp får økonomisk støtte, men jeg vil føle meg lurt hvis ett av disse partiene blir fratatt enhver innflytelse fordi Arbeiderpartiet går til høyre. Vi kan være glad for at sosialdemokratene her til lands ikke er like høyrevridd som på kontinentet der de står bak store velferdskutt. Fagbevegelsen må være mer kritisk til pengebruken og ikke øse ut til Ap på autopilot. Hvilket parti er det som virkelig har stått opp for Fagforbundets politikk og stanset nye kommersielle barnehager og rekommunalisert renovasjonen i Oslo? Jeg tror det er stor sannsynlighet for at Veireno fremdeles hadde hatt kommersielt monopol på renovasjonen i Oslo, dersom selskapet ikke hadde gått konkurs. Byrådsleder Raymond Johansen har ingenting imot at det åpnes for nytt anbud i neste periode. Har man ingenting lært? Hvor er ideologien om fellesskap? Dessverre er ikke Ap til å stole på. Og derfor trengs Rødt på Stortinget for å presse en ny regjering fra venstre, slik Moxnes og co allerede gjør i Oslo og andre norske byer. Det er trist hvis Fagforbundet ikke vil bidra til det. Thorleif Berthelsen, medlem i Fagforbundet og Rødt FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD fbaargang2017 fbseksjonpdf