| 2| 021061 7| 0| 4 || FFAGBLLADETT ~ 65 I DENNE SEKSJONEN: NY I FORBUNDET var medlem i Fagforbundet 1. april. Det er 5808 flere enn på samme tid i fjor. S 68 Ansatte har fått politikerne på banen til å rydde opp i vikarbruken i Drammen. S 75 Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO ga 3900 kroner til dem som tjener aller minst. S 76 Verneombud må bli tøffere, også når den som varsler ønsker å være anonym.S 82 Friluftsmannen og miljøarbeideren har mye å si om delikatessene i sjøen og yrkesgruppene i skolen. Mellom oss OMSORG | SAMHOLD | SOLIDARITET 355.908 JOBB: Driftstekniker på Klemetsrud avfallsmottak og gjenvinningsstasjon i Oslo. Medlem siden mars 2017. Hvorfor meldte du deg inn i Fagforbundet? Vi står sterkere samlet enn som enkeltpersoner. Det er ikke minst viktig å stå sammen etter at Klemetsrudanlegget ble skilt ut som eget aksjeselskap. Hvilke forventninger har du til Fagforbundet? Jeg forventer at forbundet møter oss og stiller opp ved eventuelle konflikter. Risikoen er større for de ansatte i et aksjeselskap enn da anlegget var del av en kommunal etat. Da er det viktig å ha et forbund vi kan stole på at stiller opp om det skulle bli problemer. Joakim Goksøyr (32) FOTO: LENA KNUTLI fbaargang2017 fbseksjonpdf