66 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | MELLOM OSS / AKTUELT SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no – TANNHELSE MÅ VÆRE GRATIS * – Etter tre år med tannhelsekampanje ser vi hvor viktig tannhelsa er for folk, sa Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ung, da hun åpnet tannhelseseminaret de arrangerte i samarbeid med SV. – Først må vi stoppe regjeringas planer om å overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen. Det neste er å gjennomføre en reform. Vi spurte regjeringa hva det ville koste å innføre et egenandelstak, og svaret var rundt ti milliarder kroner. SV har derfor foreslått å bruke en milliard kroner mer hvert år, helt til vi om ti år kan ha et tak der alle tannhelseutgifter over 2500 kroner dekkes, sa SVs Snorre Valen. Åtte av ti nordmenn er villige til å betale mer skatt for å få rimeligere tannhelse, viser en undersøkelse Sentio gjennomførte på vegne av Fagforbundet Ung. – Tannhelse må likestilles med andre offentlige helsetjenester, mener Fagforbundet Ung. FRADRAGSBERETTIGET KONTINGENT * I Fagforbundets medlemsportal kan du logge inn for å sjekke hvilke opplysninger forbundet har sendt til Skattedirektoratet om betalt kontingent for 2016. Dersom arbeidsgiver trekker fagforeningskontingenten fra lønna di, er det de som rapporterer og informerer. Fagforeningsfradraget er maksimalt 3850 kroner i året. Er kontingent bare betalt for en del av året, reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig. Fradrag for premie til kollektiv forsikring som inngår i fagforeningskontingenten, er inkludert i makssummen som kan trekkes fra. Du må ha vært i lønnet arbeid i 2016 for å kunne trekke fra kontingent. Pensjonister og andre som ikke har vært yrkesaktive i fjor, vil ikke få fradrag selv om de betaler kontingent. 21/4 Årets forhandlinger i KS-området (mellomoppgjøret) starter. 24–25/4 Barnehagekonferanse for ansatte i barnehager som er med i Private barnehages landsforbund (PBL), Scandic Hell, Værnes. 24–26/4 Verdighetskonferansen og KreativOmsorg er slått sammen til ett arrangement i Bergen. 26–27/4 Fagdag for Nav-ansatte om vold og trusler. Fagforbundets lokaler, Oslo. 28/4 er ILOs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. LO og AOF markerer dagen med en konferanse i Samfunnssalen, Oslo, der forebygging av skader er tema. 1/5 Arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og solidaritetsdag markeres over hele verden. 4/5 Sykepleierkonferansen 2017 arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. 8–12/5 LOs 34. ordinære kongress avholdes på Oslo Kongressenter, Folkets Hus. FOTO: MARTINE GRYMYR TANNHELSE: Christina Beck Jørgensen er fornøyd med at kampanjesida har passert 107.000 følgere. fbaargang2017 fbseksjonpdf