| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 Kampen for offentlig velferd METTE NORD | FORBUNDSLEDER Det har oppstått en slags ny industri i landet. Det er en kommersiell velferdsindustri, betalt med skattepenger. Penger som skulle vært brukt til gode tjenester og anstendige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, ikke til å bygge opp formuen til noen få. Privatisering er ikke nytt, men det har tatt seg kraftig opp de siste årene. De som har blitt rikest, er de som har satset på barnehager, eldreomsorg, asylmottak og renovasjon. Profitten puttes gjerne i privat eiendom, blant annet rådyre leiligheter i de mest kostbare strøkene i byene. De ansatte rammes av denne politikken. Det er for eksempel Ellen på det private, kommersielle sykehjemmet som tjener rundt 60.000 kroner mindre enn kollegaer på det kommunale. Renholderen Synnøve som hadde sett fram til å gå av med AFP, men som plutselig mistet denne retten da jobben ble privatisert. Det er de ansatte i den kommersielle barnehagekjeden Akasia som blir saksøkt av sin egen arbeidsgiver fordi de vil beholde pensjonsrettighetene sine. Vi snakker om polske Marcin i renovasjonsselskapet Veireno som hadde beinharde arbeidsforhold, mens eieren tok ut profitt og kjøpte seg leilighet til 45 millioner kroner. Og ikke minst, vi snakker om alle innbyggerne som får dårligere offentlige tjenester og mindre igjen for skattepengene sine. Ingen skal innbille oss at dette skjer for å dekke et samfunnsbehov. Jeg vil heller kalle det et ran av folks skattepenger. Høyre er så fornøyd med privatiseringen at de i partiprogrammet legger opp til mer. De vil øke konkurransen om utføring av offentlige oppgaver. De vil at det offentlige skal avvikle sin virksomhet, dersom det finnes private aktører som kan gjøre jobben. Vi ber Høyre snakke høyt om privatiseringsplanene sine. Medlemmene i Fagforbundet har rett til å vite om jobbene deres skal privatiseres eller ikke, siden det har store konsekvenser for arbeid, pensjon og inntekt. «Jeg vil heller kalle det et ran av folks skattepenger. » fbaargang2017 fbseksjonpdf