74 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | Den årlige avkastningen av Fagforbundets solidaritetsfond disponeres til inter-nasjonalt solidaritetsarbeid. Forbundets fagforeninger og fylkeskontor kan søke. Tildeling fra fondet vil som utgangs-punkt ikke overstige egne avsatte midler til prosjektet. Målsettingen med tiltakene må være å fremme solidaritet med hovedvekt på å utvikle fagforenings arbeid i andre land. Prosjektet kan ha til hensikt å gi selvhjelp i form av utvikling av arbeidsplasser, faglig tiltak, utvikling av faglige rettigheter, opplæring og faglig organisering. Det kan gis støtte til: • Prosjektutgifter • Reise- og oppholdskostnader til prosjekter hvor sam arbeidskontrakt allerede er inngått. • Reise- og oppholdskostnader til studiebesøk for representanter fra mottakerorganisasjonen i prosjekt landet til Norge. Fagforbundets organisasjonsledd må være vertskap. Søker må fylle ut søknadsskjema. Budsjett vedlegges søknaden. Førstegangssøkere må i tillegg vedlegge inngått samarbeidskontrakt med mottakerorganisasjon. Søknadsskjema og retningslinjer for Fagforbundets solidaritetsfond fås ved henvendelse til: Ingunn Eriksen, Tlf 98 01 68 24 e-post: ingunn.eriksen@fagforbundet.no Søknadsfrist: 1. mai 2017 Søknaden sendes til: Fagforbundet, v/Ingunn Eriksen Pb 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Utlysning av midler til solidaritetsarbeid ••••• ••••• •••••••• ••••••• • ••••••• •• •••••••••• ••• ••••••• ••••••• •• •••••• ••• ••••• ••• ••••• ••••••• ••••••••• ••••••• ••••• •••• ••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••• Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus PRAKSIS OG TEORI 695 sider Kr 480,– Forlag: Elefantus Forlag 2016 ISBN nr: 788293274643 Bestilling: www.elefantus.no DU FINNER FLERE NYHETER OG REPORTASJER PÅ fagbladet.no Delta i diskusjonene på Fagbladets facebookside. fbaargang2017 fbseksjonpdf