| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 75 Forhandlingsresultatet i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO innebærer at alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på 1000 kroner i året. Medlemmer med tariffavtaler som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, vil i tillegg få 2900 kroner i lavlønnstillegg, totalt 3900 kroner. Siden dette var et samordnet oppgjør, der LO og NHO forhandler alle avtaler under ett, gjelder resultatet også for mange av Fagforbundets medlemmer: • Dyrepleiere. • Ansatte i private sykehjem som har NHO Service som arbeidsgiverorganisasjon. • Frisører. • Ansatte ved private barnevernsinstitusjoner. • Ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner. • Ansatte ved private asylmottak. • Ansatte i Blindeforbundet m.m. • Ansatte ved private ambulanseselskap. • Ansatte i energiselskap. Av disse gruppene er det dyrepleiere og frisører som i utgangspunktet ligger så lavt i lønn at de får lavlønnstillegget på 2900 kroner. Fagforbundets leder, Mette Nord, er fornøyd med årets mellomoppgjør til tross for at det ble et moderat oppgjør. – Fagbevegelsen tar et solid samfunnsansvar. Samtidig er medlemmene sikret en reallønnsøkning hvis prisstigningen blir som forventet på to prosent, sier hun. Forhandlingene i KS-oppgjøret, som gjelder for de fleste medlemmene, starter 21. april. Mest til dem med minst Dyrepleiere og frisører som er medlemmer i Fagforbundet, får lavlønnstillegget som LO og NHO er blitt enige om. TEKST: PER FLAKSTAD LØNNSOPPGJØR / MELLOM OSS FOTO: YNGVIL MORTENSEN RESULTATET NHO–LO • Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent. • 1000 kroner til alle, 3900 til dem som tjener under 407.265 kroner. • Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner. FÅR MEST: Line Bleken og de andre dyrepleierne får sammen med frisørene lavlønnstillegg etter årets mellomoppgjør mellom LO og NHO. Les mer om oppgjøret på fagbladet.no fbaargang2017 fbseksjonpdf