78 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | OSS | MARKERINGER Stor stas i Sauda *Fagforbundet Sauda avd. 301 hadde både julebord og jubilantfest i desember. Sauda har drøyt 500 medlemmer, og i år var 13 av disse 25-årsjubilanter. Vi gratulerer Ane Fløgstad, Randi Jansson, Ingunn Elise Haraldsen, Hilde Espeland, Audhild Steine, Janne Tveit, Tone Storesund, Hilde Tengesdal, Margrete Haraldsen, Else Isaksen, Marit Lunde Hølland, Oddbjørg Austarheim og Yvonne Olsen SIV JØRGENSEN 25-ÅRSJUBILANT: Ingunn Elise Haraldsen fikk overrakt 25-årsnåla av nestleder Synnøve Haugland i Fagforbundet Rogaland. FEIRING I FAGERNES *Fagforbundet Nord-Aurdal gjorde stas på sine medlemmer som har vært 25 år i forbundet på Munkekroen i Fagernes. Rita Bergli, Kari Ødegård Rye, Tor Bratvold og Ole Tuvmarken var ikke til stede på markeringen. Fra venstre: styremedlem Gine Grøndalen, Anne Karin Diserud, Ingegerd Holdal, leder Terje Olsen og nestleder Liv Engemoen. ANN-KRISTIN TVEIT HEDER OG ÆRE I NAMSOS *På et godt besøkt årsmøte i Fagforbundet Sykehuset Namsos avd. 336 ble det delt ut heder til medlemmer. 25-årsjubilantene Asbjørg Høgden, Solbjørg Sandberg og Sissel Ottesen har også fått 25-årsmerket, men er ikke med på bildet. 40-årsjubilantene Sverre Kjønsø, Anna Urstad, Eva Guri Solum og Kari Gartland har også blitt hedret med gullmerke. HEGE TRANA 25-ÅRSJUBILANTER: Bjørg Klingen, Unni Eikrem og Sissel Kaspersen Torvin flankert av leder Janne Jacobsen og Hege Nykvist Grande fra fylkesstyret i Trøndelag. 40-ÅRSJUBILANTER: Gerd Skilhagen og Anne Sviggum sammen med lokallagsleder Janne Jacobsen og leder i LO i Namsos og omegn, Hanne Lise Fahsing. fbaargang2017 fbseksjonpdf