| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 79 Send oss bilder og en kort tekst tips@fagbladet.no 40-ÅRSJUBILANTER: Fra venstre Terje Wist, Gunnhild Bjørnes, Arnstein Søberg, Eva Munkeby og Anna Duaas Pedersen. 25-ÅRSJUBILANTER: Fra venstre: Reidun Sandstad, Liv Vikan, Asbjørg S. Aabakken, Anne Irene Brattaker og Aud Kari Saers. FEIRING I LEVANGER *I midten av januar hedret Fagforbundet Levanger våre medlemmer med 25 år i forbundet og 40 år i LO. Jubilantene fikk rose, diplom og jubileumsnål. LEIF-KETIL LORENTSEN OVER 300 PÅ HUNDREÅRSMØTET *Fagforbundet Fredrikstad markerte sitt hundrede årsmøte med 330 medlemmer til stede. Da foreningen ble stiftet, var det 23 medlemmer. Hundre år senere har over 5200 medlemmer, og vi fortsetter å vokse. I fjor fikk vi 392 nye medlemmer. SIGMUND KARLSEN Hedersgjester i Hurdal *Under årsmøtet til Fagforbundet Hurdal ble fire medlemmer hedret og tildelt nål for 25 års medlemskap i forbundet. Wenche Moltzau var ikke til stede under markeringen. Fra venstre: Mona Fredrikstad Nilssen, Randi Haug og Elin Brustad. JAN-ASLE RUUD 40-ÅRSJUBILANTER 25-ÅRSJUBILANTER fbaargang2017 fbseksjonpdf