80 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | KRYSSORD | NR. 4 Kosmetikk Fordi Varmblodig Juvel Fornærme Leverte Fri Plikt Europeer Fisk Nynorsk art. Nedbør Nedbør Form Medgi Nynorsk pron. Lene Nøling Norsk by For Gruppe Eventyr Hjørne Spiss Drikk Klok Plagg Bevandret Dans Skikk Tallord Tøy Gutte navn Anseelse Ikke Pine Børste Hilse Kamp Varmekilde Skifte Morsom Spotte Påpasselig Irritere Skotte Fugl Bank Plantedel Brennevin Line Norsk forfat. Interjeksjon Pike navn Skift Mening Fortære Lemster Båe Idet Pluss Deretter Gå Bekreft -else Lege fork. Rett Ukjent Hvis Laste I tu Tall Tall Laste Hermod © 570 12-2016 S L S D P R I S F A L L K L E N O E N E R P R A M R O M A V E Å B O T I L GI EN NE K S T E I N L E I R R B U I DR E N A S A N A T O R I U M N I G T D E S I M A L S E G GE V I A D E L M D A L G U L O M E N N P AI TI DR I F T R Æ O VI N T E R E N I B E L ÆR I N G G R E I U R E T T V A M E R T I P N RO T P A N T E B R E V S U P E AL K E D I T E N E K T E M A K E R VINNERE AV KRYSSORD NR. 1 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? LIV BERING 3725 Skien GUDRUN ROBØLE 2816 Gjøvik AUD JOHANNE AARMO 7976 Kongsmoen Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 1. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Løsningen kan sendes til kryssord@fagbladet.no SEND INN DITT SVAR fbaargang2017 fbseksjonpdf