2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 50 4| 2| 021071 6| | Innhold 5|2017 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: colourbox.com ISSN 2464-4269 10 Utviklingshemning øker risikoen for fedme. 14 Nettbrett har gjort renholderne enda mer effektive. 20 Kontorfag på tre bein: IKT, økonomi og kundeservice. 24 JOBBEN MIN: Brannforebyggere gjør oss tryggere. 28 Optimistiske renovatører etter at Oslo kommune overtok. 32 Utlån av e-bøker kan bli dyrt, mener biblioteksjef. 36 TEMA: Tøffe arbeidsdager i de utskjelte yrkene. 46 Kan arbeidstidsreform gi flere heltidsjobber? 68 Zohreh Mirhosseini takker Fagforbundet for fast jobb. 28 «Alle er glade for at kommunen overtok, men vi har fortsatt mange spørsmål og få svar.» Plasstillitsvalgt Anna Bajko og de andre renovatørene i Oslo har vært igjennom en helvetesvinter. fbaargang2017 fbseksjonFEL