| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 3 NÅR TRAKASSERING BLIR EN DEL AV HVERDAGEN De som jobber med mennesker, topper statistikken over trakassering og trusler på jobb. Badevakter er blant dem som får alvorlige trusler. HEGE BREEN BAKKEN | ANSVARLIG REDAKTØR GRENSER FOR HVA KOMMUNALT ANSATTE MÅ TÅLE FASTE SPALTER EKSPLOSIV AKTIVIST Nei til framtidig oljeboring er en av hjertesakene for WWFsjef Nina Jensen. ET BAD TIL BEGJÆR Lustrabadet var elsket og hatet. Nå er det samlingssted nr. én i vestlandskommunen. 5 Fanesaken 19 Matpakka mi 60 KRONIKK: Det beste med Norge 62 Debatt 67 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og petit 82 ETTER JOBB: Bogdan Melikyan 84 EN AV OSS: Gartner Lars Øyvind Asphaug 38 48 54 Det er nesten ikke til å tro det som kommer fram når ansatte rundt omkring i landets kommuner begynner å fortelle hva de får slengt etter seg av trusler og hatmeldinger. Og det er ikke lenger bare parkeringsvaktene det går ut over. Barnevernsansatte er en særlig utsatt gruppe, som blir hetset og truet på en egen Facebook-gruppe kalt «Vi som hater barnevernet ». Men også ansatte på byggesaksavdelinger, på de kommunale badene og på Nav gjennomgår det samme. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt oppgir hele 203.000 ansatte at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold i forbindelse med jobben i løpet av det siste året. Og mye tyder på at problemet har økt. I dette nummeret av Fagbladet møter du noen av dem som har opplevd å bli truet. Vi har også møtt ansatte som ikke tør å stå fram, enten i frykt for enda flere trusler eller fordi sjefen har stoppet dem av hensyn til etatens omdømme. Men det er viktig at disse historiene kommer fram. Det er nemlig grenser for hva offentlig ansatte skal tåle, bare fordi de gjør jobben sin. Alle må bli flinkere til å ta dette på alvor. Ikke minst arbeidsgiver, men også tillitsvalgte og fagorganisasjonene. Arbeidsmiljøloven skal blant annet «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger». Det er i alle fall et sted å starte. FOTO: ANITA ARNTZEN FOTO: WERNER JUVIK FOTO: EIVIND SENNESET fbaargang2017 fbseksjonFEL