4 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | AKTUELT LO ER FORTSATT MILLIARDÆR *LO har 4,3 milliarder kroner i egenkapital. Overskuddet var på 201 millioner kroner i 2016. Salget av aksjene i Sparebank 1 Oslo Akershus som ga en inntekt på 580 millioner kroner og salget av Amedia-aksjene som brakte 140 millioner kroner inn til LO. Fjorårets kontingentinntekter fra forbundene var på 433 millioner kroner. --- FRIVILLIGHET FOR 25 MILLIARDER *Den tida pensjonister bruker på organisert og uiorganisert frivillig arbeid anslås til 45.000 årsverk. I kroner og øre betyr det et verdibidrag til samfunnet på over 25 millioarder i året, viser en rapport Ny Analyse har utarbeidet for Statens seniorråd. Over halvparten av alle pensjonister driver med organisert frivillig arbeid. --- SKJERMER ANSATTE MOT POLITIKERE *I Sande i Vestfold har kritikken fra enkelte politikere blitt så hard at byggesaksbehandlere nå skjermes fra politiske møter. Virksomhetsleder Anitra Fossum mener det går en klar grense ved personkarakteristikker. – En saksbehandler skal forvalte et regelverk som politikere har vedtatt, de jobber faglig. Den jobben vi gjør, er ikke synsing, sier hun til Kommunal Rapport. 27% 25% 23,9% 2000 2010 2016 (anslag) LO TAPER TERRENG *LO og YS taper terreng med henholdsvis 917.122 og 215.591 medlemmer, mens Akademikerne og Unio styrker sin posisjon og har nå 193.536 og 339.812 medlemmer. LO er ikke lenger større enn de andre arbeidstakerorganisasjonene til sammen. Bransjene hvor LO står sterkt, er nedadgående, og medlemsdekningen er lav i nye og voksende næringer. De uorganiserte utgjør over halvparten av de yrkesaktive i Norge. Fafo-forsker Kristine Nergaard roper varsko om organisasjonsgraden i privat sektor. I offentlig sektor er «alle» organisert, men ikke nødvendigvis i et LO-forbund. Her er LO størst, men både YS, Akademikerne og Unio er store nok til å gjøre seg gjeldende. Mens det er veldig mange uorganiserte i privat sektor, er det i offentlig sektor kamp om de få som ikke har fagforeningsmedlemskap. En del av dem er midlertidige, som vil organisere seg hvis de fortsetter i bransjen. Andre kommer aldri til å melde seg inn. 27.600 LOs andel av arbeidstakerne i Norge går nedover, litt etter litt. NEDGANG: Kurven viser den prosentvise andelen arbeidstakere som er organisert i LO siden 2000. FOTO: LINE SCHEISTRØEN jobber har gått tapt grunnet skattelette siden 2013, mener LO-økonomer. fbaargang2017 fbseksjonFEL