6 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. YNGVE HÅGENSEN FIKK LOs HEDERSPRIS *– Ingen fortjener LOs hederspris mer enn deg. Det er en stor ære for meg og LO og gi den til deg på åpningen av årets kongress med mange av dine fagforeningsvenner i salen, sa Gerd Kristiansen da hun overrakte prisen til Yngve Hågensen. – Du får denne prisen i dyp respekt for den du er og hva du har gjort gjennom et helt liv for hele den faglige arbeiderbevegelsen. Vi forsøker å leve opp til den kompromissløse kampen du førte for arbeid til alle og en rettferdig fordeling som jobb nummer en, sa Kristiansen. Hågensen (78) var LO-leder fra 1989 til 2001. Han takket LO-kongressen med å uttrykke en stolthet overfor en rørsle som skal bære arbeiderbevegelsen fram til nye stolte tradisjoner, blant annet gjennom valget 11. september. Delegatene svarte med stående trampeklapp. *Det ble feststemning da Klovner i kamp entret scenen i kantina på Tednebakkane omsorgssenter. KLP delte ut sin arbeidsgledepris i form av en konsert med de tre munnrappe rapperne. – Prisen handler om gode og trygge arbeidsmiljø. Det handler om trivsel og kvalitet i tjenesten, og det handler om god samhandling på arbeidsplassene. Men det handler også om humør og entusiasme, smil og glede. Og for oss i KLP handler det om hvem vi kan lære noe av, sa Vibeke Os Bratlie, juryleder og leder for HMS-teamet i KLP, under utdelingen. Ordfører Børge Haugetun i Øygarden var stolt av de ansatte i pleie og omsorg. – Dette er noe vi kan være stolte av. Gratulerer til alle ansatte. Og takk til KLP som er så spenstige at de har en sånn ordning at de kan dele ut en konsert, sa ordfører Haugetun. KLOVNEFEST I ØYGARDEN AP-LEDELSEN TAPTE TRYGDEKUTT *Ap-landsmøtet skrotet partiledelsens ønske om å kutte arbeidsavklaringspenger for unge født etter 1990 fra to til fire år. – Fire år er lenge å vente for et ungt menneske. Denne ordningen skal være en avklaring, og det bør ikke ta fire år å avklare et ungt menneskes framtid, sa nestleder Hadia Tajik (bildet) da hun forsvarte forslaget. Som en erstatning skulle ungdom få en jobbgaranti. Men et overveldende flertall av de 300 delegatene gikk imot partiledelsen. ARBEIDSGLEDE I ØYGARDEN: Tomas «Fingern» Gullestad, vinner Kari Fjeldstad, juryleder Vibeke Os Bratlie, Aslak «Alis» Hartberg og Esben «Dansken» Selvig hadde all grunn til å være fornøyd. FOTO: KLP HEDERSMANN: Yngve Hågensen ble tildelt LOs hederspris under åpningen av kongressen. FOTO: TRI NGUYEN DINH FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL