| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 7 Kilde: SSB 70 prosent av alle som ble fedre i 2011 og 2012, tok ut hele eller mer enn fedrekvoten (ti uker). Mer enn full fedrekvote Ikke tatt ut fedrekvote + uoppgitt 37% 24% Full fedrekvote 33% Mindre enn full fedrekvote 6% NY UTGAVE AV ARBEIDSMILJØLOVEN *Fjerde utgave av arbeidsmiljøloven med kommentarer er ute. Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth står bak utgivelsen, og kommentarene er utarbeidet av mer enn 30 forfattere med nær tilknytning til arbeidslivet. Boka er oversiktlig, og den fins også elektronisk på arbeidsrett.no. Det gjør det lett å finne det temaet man trenger. --- STØTTER BARNEHAGE I ZIMBABWE *Barnehagekjeden Espira blir ny hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Espira har støttet SOS-barnebyer i tre år. Samarbeidet som nå utvides bidrar til å fange opp enda flere barn som ellers ville falt utenfor. I tillegg styrkes flere familier i barnehagens nærmiljø. --- FLERE SØKER HØYERE UTDANNING *Ifølge samordna opptak har tre prosent flere søkt studieplass ved universitet og høyskoler enn i fjor. 135.587 studenter har søkt på 55.470 studieplasser. 91.000 får tilbud om studieplass, fordi det gjennomsnittlig bare er 60 prosent som takker ja. Helsefagene øker mest, og mest populært er sykepleie. Barnehagelærerstudiet har økt med 7,8 prosent. BRUK AV FEDREKVOTEN Tallene gjelder fedre som fikk barn i 2011 og 2012. *– De som velger yrkesfagveien til høyere utdanning, må være ekstra motiverte, sier Rikke Rindahl, assisterende instituttleder ved UIT Harstad. Nå er en gjeng fagarbeidere uten studiekompetanse klar for høgskolestudier. De skal bli barnehagelærere i Oslo, vernepleiere og barnevernspedagoger i Harstad. Av de 52 som søkte barnehagelærerstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, var 25 kvalifisert og fikk plass. På Universitetet i Tromsø (UiT), med studiested Harstad, har fagarbeidere for andre år kunnet søke om opptak til barnevern- og vernepleiestudier. Det er opprettet fem plasser for hvert av studiene. Fagbladet har i vinter skrevet mange saker om at fagarbeidere kan søke seg til høyere studier. De søker den såkalte yrkesveien til høyere studier som barnehagelærer, til vernepleie og barnevernstudier. Dette er en forsøksordning for fagarbeidere med relevant fagbrev som nå kan ta bachelorgrad. 25 FAGARBEIDERE TIL HØGSKOLEN AKTUELT FOTO: COLOURBOX.COM FOTO: SOS-BARNEBYER Les mer på fagbladet.no BACHELOR: Barne- og ungdomsarbeidere er blant fagarbeidere som nå begynner på høgskolestudier. fbaargang2017 fbseksjonFEL