I DENNE SEKSJONEN: | 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 9 TRE TING JEG IKKE KLARER MEG UTEN På jobb STOLTHET | RETTIGHETER | FELLESSKAP | ARBEIDSGLEDE 2 1 3 *Jan Sørflaten-Thuen (43) har jobbet som portør på Oslo Universitetssykehus i 13 år, og han har også vært tillitsvalgt for de ansatte. Nå har han nylig begynt i ny jobb som seksjonsleder for portørene på Aker sykehus. GODE SKO Som portør går vi absolutt hele arbeidsdagen, så det er veldig viktig å ha gode sko. Skikkelig fottøy kan forebygge skader og vondter. PORTØRCOM Dette er portørenes viktigste arbeidsverktøy. Det er via portørcom vi får vite hvor vi skal hente pasientene og hvor de skal transporteres til. SENGER SOM ER I ORDEN Sengene vi triller må holdes i orden for å forebygge skader. Hvis et hjul ikke fungerer som det skal, må vi bruke kroppen og krefter for å kompensere. S 10 Miljøterapeuten så at beboerne spiste usunt. Nå får ansatte kurs i kosthold.S 20 Kontorfaget er i skvis. Skal det legges ned eller gå i Danmarks retning? S 24 Branninspektørene skal sørge for å forebygge branner. S 32 Bibliotekene risikerer å måtte betale dyrt for å låne ut populære e-bøker. FOTO: PRIVAT FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL