14 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | Renholderne ved Nord-Østerdal videregående skole møtes klokka seks om morgenen. Alle har logget seg inn. Nå tar de tak i vasketralla med iPaden som er skrudd fast og låst med kode. De deler seg i tre grupper og tar heisen til hver sin etasje. Bjørg Grøstad Kåsen og Nille Bergem går av i andre etasje. De har hentet opp plantegningen som viser alle rommene i denne etasjen. Alle klasserommene og toalettene er merket rødt på tegningen. Det betyr at de har første prioritet for rengjøring denne dagen. Klasserommene skal være rene før elevene kommer klokka 7.50. PIL OG KLOKKE Nille Bergem trykker på rommet hun skal begynne å vaske. Det blir merket med en pil på hennes nettbrett. På de andres kommer det opp ei klokke på samme rom, noe som betyr at en renholder arbeider der. Et annet sted på tegningen står det hvor lang tid som er beregnet for å vaske rommet. Symboler for inventarmopp, gulvmopp, moppeskaft og mikrofiberklut får hun også opp. Men etter mange års erfaring vet Nille Bergrem hva slags vaskeutstyr som skal brukes. – Nå syns jeg det er veldig greit å bruke iPad, men det var litt vanskelig å lese plantegninger i begynnelsen. Å huske kodene var heller ikke helt lett. Men nå fungerer det kjempebra, sier Nille Bergem, et par måneder etter at hun fikk nettbrettet på tralla. I hennes første klasserom har elevene vært veldig flinke til å rydde. Det sparer henne for mye tid. RENT OG RYDDIG På naborommet styrer Bjørg Grøstad Kåsen moppen. – Jeg husker hvor imponert jeg var hver gang jeg kom inn i klasserommet da jeg gikk på barneskolen. Så ryddig og rent! Pultene på rekker. Skinnende tavle. Alt var i orden. Kanskje elevene får den samme gode følelsen når de kommer inn i dette klasserommet som hun har vasket? De to er ferdig med sine første klasserom. Nettbrettet er på, og når de trykker på det ferdigvaskede rommet, lyser det grønt – fargekoden for ferdig vasket rom. Det plinger i begge nettbrettene. Skolens rektor har sendt en e-post der de inviteres til å bli med på trening. Enten svømming eller styrketrening. Bjørg Grøstad Kåsen og Nille Bergem er klar Med nettbrett på tralla De jobber mer effektivt og har bedre oversikt takket være et nettbrett som er montert på alle trallene. TEKST OG FOTO: HARALD VINGELSGAARD IPAD TIL REHOLDERNE: Anne Grete Rønning, Bjørg Grøstad Kåsen, Nille Bergem, Gerd Bekkevold og Bente Fossbakken. PÅ JOBB / EFFEKTIVT RENHOLD fbaargang2017 fbseksjonFEL