16 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | Lettere å arbeide med renholdsapp – Renholderne har tungt arbeid, men renholdsappen gjør arbeidet lettere, sier driftsplanlegger Monica Nygård ved NTNU. NTNUs 130 renholdere i Trondheim har vært med på å utvikle renholdsappen Lydia. En pilotgruppe begynte å bruke den for to år siden, og nå har alle renholderne nettbrett på tralla. Ifølge Nygård gjør appen det lettere å planlegge, lettere for renholderne å hjelpe hverandre og det blir også mindre gåing. – Våre renholdere har brukt appen i litt over et år. I den perioden har det vært store omstillinger på andre områder i NTNU; fusjon, innsparingskrav og mye usikkerhet for renholderne. Etter en urolig periode, håper driftslederen at sykefraværet blir lavere i tredje og fjerde kvartal takket være renholdsappen. – Det har vært råspennende å være med og utvikle appen. Når vi bruker denne typen verktøy, kan yrket bli enda mer attraktivt. Mitt håp er at renholdsyrket får høyere status, sier Monica Nygård. hjelp. Nå har vi full oversikt. Enkelt. Vi sparer tid masse tid og mye unødvendig gåing, sier Bekkevold og Rønning. Alle renholderne er koblet sammen i et nettverk via nettbrettet. Alle kan derfor se hva de andre holder på med til enhver tid, hva som er vasket og hva som skal vaskes. De ulike fargekodene gjør det lett å prioritere. Røde rom vaskes først, deretter gule og blå til slutt. – Før vi fikk nettbrettene var det ikke uvanlig at vi gikk innom et kontor, et blått rom, og vasket der to ganger i uka, selv om det egentlig skulle vaskes bare en gang i uka. Vi så at det ikke var rent og gjorde en ekstra jobb, sier renholderne. Nå følger de planen på nettbrettet helt nøyaktig og vasker kun de dagene det skal vaskes. IKKE PROBLEMFRITT Renholderne samles i et pauserom i kjelleren for å spise litt, drikke kaffe og prate. – Både jeg og iPaden har fungert godt i dag. Så langt er alt bra, sier Bjørg Grøstad Kåsen. PÅ JOBB / EFFEKTIVT RENHOLD Vi sparer masse tid og gåing. GERD BEKKEVOLD OG ANNE GRETE RØNNING OVERSIKT: På iPaden kan Gerd Bekkevold se hvilke rom som allerede er vasket og hvilke som gjenstår. Slik er det også for de andre. De forteller at nettbrettet svikter noen ganger. Det må startes på nytt. Og noen ganger må programmet lastes inn på nytt. FÅR GJORT MER Etter pausa tar det ikke lang tid før alle røde rom er markert som grønne. Renholderne får tid til forefallende arbeid og husvask – gulv, vegger og tak – i et auditorium i kjelleren. Husvasken blir merket med stjerne på iPaden. Arbeidsdagen er over klokka 13.30. Da møtes renholderne på renholdssentralen igjen. De legger kluter og mopper i vaskemaskina og rydder tralla. Alt gjøres klart til neste dag. De kan logge seg ut. På veien ut møter de rektor Anne Buttingsrud i den store hallen. Gulvet skinner etter at Anne Grete Rønning har vokset gulvet med den store maskina. – Alle som kommer til skolen vår, syns det er så rent og pent her. Det er gull for oss, sier rektor Buttingsrud. Gullende godt renhold, gullende gode renholdere, nå med nettbrett på tralla. fbaargang2017 fbseksjonFEL