20 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | Lavik vet hva hun snakker om. Etter endt læretid fikk hun fast jobb på Fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune – og har nå ansvaret for to lærlinger. – Har du bachelor i økonomi, blir du antakelig fort lei av å sitte i resepsjonen, sier Lavik, som syns hun har en variert og spennende jobb. Hennes vei til fagbrevet ble lengre enn vanlig, fordi hun gjorde seg ferdig med studiespesialisering før hun begynte på service- og samferdsel. Hun var lei av teori og ønsket seg en mer praktisk utdanning. I fylkeskommunens lokaler midt i Bergen sentrum fikk hun drømmejobben etter endt læretid. Nå er hun selv ansvarlig for opplæringen av to lærlinger i kontorfaget. RETT PERSON PÅ RETT PLASS Lavik har ikke sansen for faguttrykket «merkantil ». Hun snakker heller om kontortekniske oppgaver. Fagbrevet er bevis på at du kjenner til ulike programvarer og kan arkivering, både fysisk og elektronisk. I tillegg skal du kjenne til fraværsregler, kunne betjene en resepsjon, skrive referat, fakturere, føre regnskap og mye mer. – Vi har bred kompetanse og kan noe om alt fra lønn, regnskap, HMS til lover og regler. I tillegg har vi god kunnskap om Office-pakka. Vi avlaster saksbehandlerne og har en viktig rolle som superbrukere. Skulle en rådgiver kunne alle detaljer som ligger i systemene, ville hun ikke fått gjort den jobben hun faktisk er ansatt for å gjøre, sier Lavik. Hun er fornøyd med sin varierte arbeidsdag, men slett ikke sikker på at en med bachelor eller master ville trives med de samme oppgavene. – Rett kompetanse på rett sted er viktig, understreker hun. NÆRINGSLIVET TRENGER INFORMASJON Lavik er helt uenig med dem som mener at kontor- og administrasjonsfaget ikke gir den kompetansen næringslivet trenger. Gjennom to års læretid får lærlingene en oversikt og har vært innom det aller meste som skjer på et kontor. – Våre lærlinger flyttes rundt på hele huset og får grundig innføring på en stor og interessant arbeidsplass, mener Lavik. – Jeg tror ikke næringslivet har så god kjennskap til hva vi kan. Det er synd at flere ikke ser nytten av det, sier Ketdao Naree Fredheim. Hun er en av lærlingene som Lavik veileder, og hun angrer ikke på yrkesvalget. – Å være ute i arbeidslivet bidrar til at du vokser som person, sier hun. Fra sekretær til superbruker De kan detaljene i systemene og avlaster rådgiverne for administrative oppgaver. Fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget gir bred kompetanse. TEKST: ELLEN STAI FOTO: EIVIND SENNESET VARIERT JOBB: Rett kompetanse på rett plass er ofte en som kan kontortekniske oppgaver, mener konsulent Marianne Lavik, som også er veileder for lærling Ketdao Naree Fredheim. PÅ JOBB / KONTORFAGET fbaargang2017 fbseksjonFEL