| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 21 NORGE OG DANMARK I rapporten «Gjennomgang av det yrkesfaglige tilbudet» i videregående skole, foreslår Utdanningsdirektoratet å legge ned kontorfaget. På tross av at stadig flere elever ønsker utdanningen. Fagforbundet mener arbeidslivet trenger kontorfaglig kompetanse. I Danmark ble det i fjor inngått drøyt 8000 lærekontrakter i kontor og handel, rundt ti ganger så mange som i Norge. Der har de nylig innført et obligatorisk studieforberedende løp som gir generell studiekompetanse. Faget har også fordypningsområdene administrasjon, advokatsekretær, legesekretær, offentlig administrasjon, reiseliv, revisjon, spedisjon, shipping og økonomi. Stortinget skal behandle forslagene i 2017. MARIE PEDERSEN (20), lærling i seksjon fagopplæring i utdannelsesavdelingen Hun er med på å planlegge og gjennomføre konferanser, med ansvar for logistikkarbeidet. – Kontorfaget har vært en liten del av området service og samferdsel i mange år. Skolene må ha mer kunnskap om de fagene vi kan gå til som lærlinger, slik at elevene ikke bare tror at det er salg som gjelder, mener hun. PIA FLÅT PAULSEN (19), lærling PP-tjenesten i Aust-Agder Pia håndterer PP-tjenestens sentralbordtelefon, og snakker med foreldre, elever og advokater. Hun tar seg av registreringer, ekspedering av post, foretar bestillinger, behandler fakturaer, lager rutinebeskrivelser, arkiverer, tar imot besøkende og lager klientmapper og journaler. HVA GJØR DE EGENTLIG? INGVILD ISENE OG INA HØYLAND, lærlinger hos Næringsetaten i Oslo kommune. De har jobbet på kundetorget, i arkivet, i bevillingsseksjonen og utfører enklere saksbehandling og skjenkekontroller. I tillegg til personaloppgaver som utlysninger, intervjuer og innstilling av kandidater til stillinger. – Vi fornyer salgs- og skjenkebevillinger og kontrollerer at alle relevante dokumenter er vedlagt. Vi sjekker med politi, skattemyndigheter og kemner at alt er i orden. Vi tar imot gebyrer, skriver ut gebyrer og tar imot omsetningsoppgaver, forteller lærlingene. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: WERNER JUVIK FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL