24 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | I dag er det undervisning som står på planen for branninspektørene Øystein Haugen (49) og Ove Frydenberg (50) ved forebyggende avdeling i Drammensregionens brannvesen. De er på Berger skole i Svelvik kommune i Buskerud, en tidligere ungdomsskole som brukes av voksenopplæringen. De fleste elevene er flyktninger og andre innvandrere på norskkurs. Innvandrere er en av flere definerte grupper som har størst risiko for å bli skadet eller å omkomme i brann i Norge. Eldre, funksjonshemmede og mennesker med rusproblemer er andre risikogrupper. RISIKOUTSATTE GRUPPER – Tre av fire som skades eller omkommer i brann, tilhører en av de risikoutsatte gruppene. Derfor er det viktig å få ut informasjon og opplæring til disse, forklarer Ove Frydenberg og Øystein Haugen. En branninspektør prioriterer nemlig arbeidsinnsatsen etter en risikovurdering, i henhold til ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar i fjor. – Vi gjør fortsatt tilsyn, ikke minst for å risikovurdere bygninger og bosteder, men de fleste tilsyn gjøres nå ut fra en behovsvurdering – hvordan bygget brukes, hvem som bor der og i hvilken tilstand bygget er i, forklarer Frydenberg. BRANNENE SOM IKKE SKJER Brann- og redningspersonell er mer enn gjennomsnittlig opptatt av hvordan vi kan unngå branner, og branninspektører er mer enn noen opptatt av at brannene ikke skal skje. Det er jobben deres. Inspektørene rekrutteres som oftest fra beredskapsavdelinger i brann- og redningsvesenet og fra feiervesenet. Men stadig oftere rekrutteres det fra andre yrkesgrupper og fagområder. I Drammen består gruppa Trygg hjemme i forebyggende avdeling av Ove Frydenberg, som kommer fra beredskap og opprinnelig er elektriker; Øystein Haugen som startet sin karriere med branntjeneste i forsvaret og har vært innom feiervesen, beredskap og alarmsentralen; og Kristin Dammen Heyerdahl, som har bakgrunn som fysioterapeut. JOBBEN MIN | + - Om litt skal amatører lære å få bukt med flammene. Branninspektør Øystein Haugen har mye å lære bort, men først må han sørge for at brannslukningsapparatene er fulle. Redder liv før ulykken skjer TEKST: OLA TØMMERÅS FOTO: WERNER JUVIK BRANNINSPEKTØR BESTE MED JOBBEN Variert arbeidsdag. Hjelper andre til en tryggere hverdag. UTFORDRINGER I JOBBEN Noen ganger lange prosesser der mange hensyn skal tas. Krever tålmodighet. fbaargang2017 fbseksjonFEL