| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 25 SLIK BLIR DU BRANNINSPEKTØR • Norges brannskole arrangerer fem ukers kurs for branninspektører. • Om to år åpner ny treårig fagskole for brann- og redningstjenesten i Norge. Da vil både beredskap og forebygging bli en egen fagutdanning. fbaargang2017 fbseksjonFEL