26 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | EKSTREME FORHOLD I BOLIGER En vanlig dag kan starte med tilsyn i risikoutsatte bygninger, rutinetilsyn for å klassifisere bygninger eller som i dag, med undervisning hos en utsatt gruppe. Innvandrere har ofte liten kjennskap til særtrekk ved brannfare i Norge. Men det er ikke den største utfordringen. Historiene er mange om livsfarlige boforhold, kyniske boligutleiere og om mennesker som ikke er i stand til å sikre seg selv mot brannfare. Øystein viser fram bilder fra tidligere tilsyn: En leilighet med 36 beboere og køyesenger stablet inn som brikker i et tetrisspill. En såkalt samler med leiligheten så full av skrot at det bare går stier rundt på gulvet. Han har også bilder som viser konsekvensene av at beboere med rus- eller psykiatriske problemer har hatt uvøren omgang med ild. – Vi har kontakt med mange instanser; kommunelege der det dreier seg om rus og psykiatri, Arbeidstilsynet, bygningsetaten, helsepersonell, eltilsyn og nå og da med politiet. Noen ganger får vi tips om boliger der det er overhengende fare for beboer, andre ganger JOBBEN MIN | BRANNINSPEKTØR SPLINTEN: Ikke alle har prøvd å dra ut splinten før. Øystein Haugen demonstrerer. tipser vi etater om forhold det må ryddes opp i. En utfordring er å fastslå hvilke regler som gjelder: Når kan helsepersonell varsle uten å bryte taushetsplikten, når er det overhengende fare for beboer, og når kan branninspektørene tilkalles med samtykke fra beboere? – Vi bruker også tid på å skolere helsepersonell og ansatte i hjemmebaserte tjenester, slik at de vet mer om hvordan de kan forebygge og slukke branner, sier Ove Frydenberg. SETTER OSS SELV I FARE I klasserommet på Berger skole blir det stille når Frydenberg viser et bilde av en utbrent seng på en branntomt. Midt i den forbrente stålrammen til det som var ei seng, ser de tydelig restene av en smeltet pc. Man trenger ikke være etterforsker for å fastslå brannårsaken. – Verken pc eller mobiltelefon skal lades i senga, og heller ikke om natta, fastslår Frydenberg, og forteller om vifte og kjølesystem i apparatene. – Det gjelder alle mobiler, uansett merke, legger han til. Verken pc eller mobil skal lades i senga, og heller ikke om natta. Ove Frydenberg fbaargang2017 fbseksjonFEL