| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 27 Han fortsetter å gi råd om elektriske apparater: – Slå av med hovedbryteren om natta, plugg ikke inn ovner i en forgrener eller i skjøteledninger. På tavla vises bilder av tilfeller der disse rådene ikke ble fulgt. GJØR ALLE TRYGGERE HJEMME Branninspektørenes hverdag er endret etter at flere i risikoutsatte grupper skal bo hjemme, enten det dreier seg om eldre, funksjonshemmede eller mennesker med rusproblemer. – Det gjøres brede utredninger om hvordan det kan gjøres mulig for folk å bo i hjemmet sitt, men lite utredes om hvordan det kan gjøres trygt. Det installeres trappeheiser, men den bruker fire minutter fra første til andre etasje. Det er den tida et hus trenger på å bli overtent, sier Frydenberg. Han mener at rutiner må på plass og ansvar plasseres: Hvem skal bytte batteri i røykvarsleren? Hvordan er varslingssystemene for brann, og varsles det tidlig nok til å få beboeren ut? SLIK BLIR HJEMMET DITT TRYGGERE 1. Installer røykvarslere, helst seriekoblet. Minstekrav er én i hver etasje. Sjekk tilstanden jevnlig. 2. Ved brann blir stressnivået skyhøyt. Hold øvelse hjemme og avtal møteplass utenfor huset. 3. Ha alltid operativt slukkeutstyr, helst i hver etasje og lett tilgjengelig. 4. Mobiltelefonen er i ferd med å bli en hyppig brannstifter. Sørg for sikre laderutiner. 5. Ikke overbelast skjøteledninger, forgrenere eller el-anlegget. Slå av apparater med hovedbryteren. 6. Sørg for gode rutiner på kjøkkenet. Invester gjerne i komfyrvakt. Mange branner starter her. UNDERHOLDENDE: Fryd, latter og ramme alvor. KURS: Innvandrere får nyttig kunnskap om hvordan de kan unngå brann. fbaargang2017 fbseksjonFEL