| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 31 AKTUELT / PÅ JOBB NY «GRUNNLOV» *Rammeplanen er et omfattende dokument som setter tydelig krav til hva barnehagebarna og foreldrene deres skal kunne vente seg av barnehagene og de som jobber der. Dette blir den nye «grunnloven» for barnehagene. En Fafo-rapport som ble lagt fram tidligere i år, konkluderer med at barne- og ungdomsarbeidere har utdanning og kvalifikasjoner som er viktig for kvaliteten i barnehagene. Men fagarbeidere og deres betydning er ikke nevnt i rammeplanen. Derimot er det lagt stor vekt på betydningen av det pedagogiske personellet. – Vi er positive til alle tiltak som øker kvaliteten i barnehagene. Om regjeringen ønsker en kvalitetsøking i barnehagen, trenger vi flere voksne, sier Mette Henriksen Aas i Fagforbundet. – Fagforbundet har store forventninger til den kommende bemanningsnormen som regjeringen har lovet oss denne våren. I tillegg forventer vi at det vil komme en lovfesting av barne- og ungdomsarbeideren i barnehageloven, sier hun. Henriksen Aas har forhåpninger til en eventuelt ny rødgrønn regjering etter valget, med et Senterparti som vil lovfeste at det skal være 25 prosent fagarbeidere i barnehagen. Arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år. Totalt kom det inn rundt 600 høringsuttalelser. Den nye rammeplanen trer i kraft 1. august. I april ble barnehagenes nye rammeplan lansert. FLERE VOKSNE: Fagforbundet mener flere voksne og en lovfesting av fagarbeidere i barnehagene er viktig for kvaliteten. PRIVATE BARNEHAGER MÅ TILBAKEBETALE *Oslo kommune har funnet brudd på barnehageloven i fire av seks kontrollerte private barnehager. Nå krever kommunen at de må tilbakebetale ca. to millioner kroner som de har fått i tilskudd fra kommunen, ifølge utdanningsnytt.no. To av de fire barnehagene har klaget dette kravet inn for Fylkesmannen. Disse klagene er fortsatt under behandling. Totalt har Oslo kommune kontrollert ti private barnehager. De fire siste er fortsatt under gransking. --- MARTHINE OG KIM VANT SKOLE-NM *Marthine Victoria Trommedalen og Kim Robin Løvli Hogstad fra Skogmo videregående skole i Telemark ble norgesmestre i barne- og ungdomsarbeiderfaget under skole-NM på Lillehammer i slutten av april. De vant foran Veronica Sætra og Kristin Kjølvang fra Trysil og Synne Hoff og Karen Stensrud fra Raufoss. Det er World Skills Norway som står bak skole-NM, med midler fra Kunnskapsdepartementet. Fagforbundet er medarrangør. Deltakerne er elever i videregående skole, og de hadde kvalifisert seg til NM gjennom blant annet skolemesterskap og fylkesmesterskap. FOTO: COLOURBOX.COM FOTO: WORLD SKILLS NORWAY fbaargang2017 fbseksjonFEL