32 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | NEI TIL LYDFILER Lydbøker fins som digitale filer, men dem får bibliotekene ikke lov til å låne ut. De som skal låne lydbok, må låne fysiske cd-er, som er i ferd med å dø ut. – Teknologien for å låne ut digitale lydfiler er på plass. Det er kun avtaler og tillatelser som mangler, og det er trist at vi ikke får dette til. Prinsipielt bør bibliotekene ha tilgang til å kjøpe inn og låne ut alt som blir utgitt, uavhengig av om formatet er fysisk eller digitalt, sier biblioteksjef Vidar Lund. F oreløpig er e-bøkene i fåtall, men den dagen dette tar av, ønsker bibliotekene å være klare til å låne ut de bøkene folk ønsker. Det teknologiske rammeverket er på plass, men avtalene med forlagene kunne vært bedre, mener biblioteksjef Vidar Lund i Levanger. I april innledet han på Fagforbundets konferanse for bibliotekansatte i Oslo, og han mener det burde være mulig å behandle e-bøker omtrent på samme måte som papirbøker. TEKNIKKEN ER PÅ PLASS Gjennom appen eBokBib, kan folk søke etter titler de er interessert i. Hvis boka er ledig, kan de laste den ned enten på telefonen eller nettbrettet. Der er den tilgjengelig tre–fire uker, og når lånetida er ute, blir den utilgjengelig. – Omtrent som om du fysisk låner ei papirbok som du leverer inn igjen når lånetida er slutt, sier han. Ifølge Lund er de tekniske løsningene for å låne e-bøker på denne måte allerede på plass og utprøvd de siste tre–fire årene. Men framover kan ikke bibliotekene kostnadsfritt låne ut bøker på denne måten. En ny avtale som Nasjonalbiblioteket anbefaler, begrenser bibliotekenes e-bokutlån. – DÅRLIG KOMPROMISS Modellen ble lansert 2. mai i fjor, og er en kombinasjon av å kjøpe lisens for e-bøker til papirbok-pris, og en klikkmodell som gjør at bibliotekene må betale for hvert utlån når boka er mer enn to år gammel. De første to årene kan den lånes ut kun ti ganger uten at bibliotekene må betale ekstra. – Jeg er bekymret for at dette kan bli så dyrt at bibliotekene vegrer seg for å kjøpe lisenser. Dermed får de som ønsker å låne e-bøker et begrenset tilbud, sier Vidar Lund. – Jeg syns denne modellen er et dårlig kompromiss som rammer mange bibliotekbrukere på en uheldig måte, sier han BALANSE MELLOM BIBLIOTEK OG MARKED – Verken forleggerforeningen, forfatterne eller bibliotekene syns modellen er perfekt, men den er et godt utgangspunkt for videre samhandling, sa direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre da modellen ble lansert. Grunnen til at forlagene er skeptiske til utlån av e-bøker på linje med papirbøker, er redselen Vil gjerne låne ut flere e-bøker Avtalene om utlån av digitale bøker mellom bibliotekene og forlagene lider fortsatt av noen problematiske barnesykdommer, mener biblioteksjef Vidar Lund. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD PÅ JOBB / BIBLIOTEK fbaargang2017 fbseksjonFEL