| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 33 for at det kan redusere salget av e-bøker hvis de er gratis tilgjengelig på biblioteket. Tidligere hadde bibliotekene en midlertidig avtale for innkjøp av e-bøker direkte fra forlagene. – Vi ser at utlånet av e-bøker er stort sammenliknet med salg. For forlag og forfattere er ikke dette lønnsomt, fordi det trolig gir tilsvarende nedgang for boksalget. Denne modellen er simpelthen ikke bærekraftig, sier direktør i Den norske forleggerforening, Kristenn Einarsson til Klassekampen. Om den nye modellen sier Einarsson til Aftenposten: – Spørsmålet er om dette løser hovedoppgaven, som er å finne balansen mellom bibliotek og marked. Det vet vi ikke før vi ser hvor mange som tar den i bruk og den har fått virke en stund. DYRT FOR BIBLIOTEKENE – Det vi i alle fall kan forutse, er at det kan bli svært kostbart for bibliotekene å låne ut populære bøker, sier Lund. I en statistikk fra det mellomstore biblioteket i Levanger, utgjorde eksemplarer som var lånt ut 50 ganger eller mer en rapport på 78 sider. – Da sier det seg selv at det blir dyrt når bibliotekene, i tillegg til papirbokpris, må betale for hvert utlån fra det ellevte og utover. Der en papirbok koster 400 kroner og tåler 100 utlån, kan kostnaden bli ti ganger så stor for e-boka. Det oppleves som urimelig, sier Vidar Lund. DIGITALT UTLÅN: Prinsipielt bør bibliotekene ha tilgang til å kjøpe inn og låne ut alt som blir utgitt, uavhengig av om formatet er fysisk eller digitalt, mener biblioteksjef Vidar Lund ved Levanger bibliotek. fbaargang2017 fbseksjonFEL