| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 35 FAGSKOLEN AOF Norge Gratis videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen Barn med særskilte behov Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen fagskole@aof.no Fagskolen AOF Norge WWW.AOF.NO Vi tilbyr våre oppvekstfagskoler på følgende studiesteder: Oslo, Skien, Larvik, Trondheim Delta i diskusjonene på Fagbladets facebookside. fbaargang2017 fbseksjonFEL