36 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT DE VASKER MEST EKSEMPLARISK AV ALLE Sarpsborg valgte å satse på eget, kommunalt vaskeri. Nå er det kåret til landets beste. DE BESTE: Ida, Saliha, Anne Grethe, Magna, Grethe, Tine, Kirsti, Merethe, May Britt, Marlene, Inger-Lise og Jan Erik. *Sarpsborg kommune valgte å etablere et vaskeri i egenregi, tilby sine tjenester til andre kommuner og private aktører. De har opprettet rene og urene soner som også gjelder traller, kurver og biler, og de ansatte vet og liker jobben sin. De har dessuten fantasi til å utvikle nye maskiner for stadig flere oppdrag, og produksjonen er økt fra 1200 til 2000 tonn. Resultat: Ingen avvik i 2016 og tildeling av pris fra Norske Vaskeriers kvalitetstilsyn. – Vi har gjort mye for å øke kvaliteten, ikke minst hygienen, sier teamleder for vaskeri, verksted og transport, Idar Halstein. Det tre år gamle vaskeriet har mange spesielle og tidbesparende tekniske løsninger, men viktigst av alt, understreker Halstein: – Det er de ansatte som utgjør forskjellen. KREATIVE RENHOLDERE VANT PRIS *Tysvær kommune ga i år kommunens arbeidsmiljøpris til renholdsavdelingen. Det var totalt 16 kandidater til prisen, ifølge Tysvær bygdeblad. Renhold ble etablert som egen avdeling 1. januar 2013. Fram til da var renholderne ansatt på hvert sitt bygg og hadde i liten grad noe felles møtepunkt. Helse, miljø og sikkerhet ble ikke prioritert, og innkjøp av renholdsprodukter og maskiner var tilfeldig. Avdelingen har arbeidet systematisk med å forbedre tjenesten, trivsel, nærvær og HMS. De har sentralisert innkjøp av kjemikalier og utviklet nytt utstyr sammen med et lokalt firma. - KARTLEGGER VARMTVANNSFORBRUKET *Det blir behov for mer effektive og smarte løsninger for varmt vann i krana i framtidas lavutslippssamfunn. Derfor er et forskningsprosjekt i regi av byggeiere og leverandører i samarbeid med Sintef og NTNU i gang. Prosjekt VarmtVann2030 har som mål å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper og å øke kunnskapen om bruken av varmt tappevann. Det ventes at energibehovet for varmt tappevann vil utgjøre en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger også i framtida, skriver bladet Byggdrifteren. Prosjektet finansieres av Forskningsrådet. UTVIKLER VIRTUELL BRANNSLUKKING *Ta på deg VR-brillene, opplev branntilløpet rett foran deg og slukk det med pulverapparatet. I mars lanserte Securitas opplæring i brannslukking med VR-teknologi. På sikt håper selskapet også å kunne tilby opplæring til profesjonelle. Brannfolk har testet systemet og mener det er svært realistisk. FOTO: . FOTO: PRIVAT FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL