| 2| 021061 7| 0| 45 || FFAGBLLADETT ~ 37 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *Menn innehar de aller fleste lederstillingene i selskaper og bedrifter i alle land i verden. Men i noen land er kvinnelige ledere mer framtredende enn i andre. Derfor er andelen kvinner i lederstillinger i landet en god indikator på likestilling. Modova har den høyeste andelen av kvinnelige ledere, Tyrkia den laveste. Norge plasserer seg litt over midten med 33,3 prosent kvinnelige ledere. Statistikken er en indikator på FNs bærekraftsmål nummer 5 om likestilling. VISSTE DU AT ... KILDE: UNSTATS *Kina har lagt nye begrensninger på vestlig påvirkning – og blitt en finansiell supermakt. *Forskjellen i husholdningsinntekt øker i to av tre EU-land. FILIPPINENE 41,3 % TYRKIA 15,5 % PANAMA 43,5 % NORGE: 33,3 % MOLDOVA: 46,8 % I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Kvinner i lederstillinger *Siden 2008 har andelen nordmenn som jobber falt fra 72 prosent til 67,5 prosent. *780 millioner mennesker tjener ikke nok til å brødfø seg selv og familien. *FNs høykommissær for flyktninger mener regjeringens nye regler om familiegjenforening hindrer integrering og kan bryte menneskerettighetene. S 38 Sju prosent av de yrkesaktive blir trakassert. For noen er trusler en del av hverdagen. S 46 En arbeidstidsreform kan gjøre det enklere å få heltidsstillinger, mener Fagforbundet. S 48 Nina Jensen mener flere burde slutte å klage og heller bruke tida til å hjelpe andre. S 54 Lustrabadet ligger innerst i Sognefjorden. Besøkstallene er like høye som fjellene rundt. FOTO: COLOURBOX FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL